כיצד נדע אם השיק בנקאי לא מזוייף?

שיק בנקאי הוא התחייבות של הבנק לסכום מסוים עבור המוטב בשיק, ומונפק בד״כ כדי להבטיח עסקה כלשהי של הלקוח, כך שהוא מבטיח את הסכום הנקוב בו מבחינת כיסוי. הסכום יוצא מהחשבון של הלקוח כבר בהנפקת השיק, ולכן דינו של השיק הבנקאי כדין מזומן (חשוב מאוד לא לאבדו). 
שיק בנקאי מכיל כל מיני סימני זיהוי (כמו שטר כסף); נעמוד על חלק מהסימנים:
🔍 בשיק יש סימני-מים, המשתקפים בשיק באמצעות אור.
🔍 החתימות של המורשים צריכות להיות בעט מקורי.
🔍 בשדה החתימות פרטי הסניף צריכים להיות מודפסים, או שצריכה להיות מוטבעת חותמת-הסניף.
🔍 בשיק בנקאי יש התניה המחייבת חתימת שני מורשים מעל סכום מסוים.
🔍 כאשר השיק הוא למוטב בלבד, אז חייב להיות כתוב ״שלמו ל״, ולא ״שלמו לפקודת״..
🔍 מועד הנפקת השיק יהיה זהה לתאריך המוטבע על השיק.
🔍 השיק יכיל את פרטי הבנק המלאים, לרבות כתובת הסניף. 
🔍 הפס המגנטי יכיל את הקודים של מספר הבנק ומספר הסניף, וכדאי לוודא שיתאימו לפרטי-הסניף הכתובים בחלק העליון של השיק. 
🔍 ניתן לאמת טלפונית מול הסניף המנפיק את דבר הוצאת-השיק; רצוי מאוד להתקשר לטלפון המופיע על-פני השיק. 


בחזרה לשאר הטיפים הבנקאיים בנושא התנהלות בנקאית שוטפת
בחזרה לעמוד הראשי של פינת הטיפ הבנקאי