top of page

גירושין מהזווית הבנקאית 
 

לזוג שמתגרש יש את האפשרות להחליט מה יעלה בגורלו של החשבון וכיצד זה ישפיע על המשך התנהלותם הבנקאית, גם אם היא לא במשותף.
🔘 אם החלטתם להפריד פעילות, ובמקרה שיש הוק׳ או הרשאה שמשמשת עבור הילדים, ניתן להעביר אותה לחשבון בנק אחר, ולעדכן את המוסד המחייב.
🔘 במקרה של שיקים עתידיים הרשומים לטובת מוסד חינוכי/ פעילות העשרה, יש לוודא שמי שחתם על השיקים הוא הבעלים שנותר בחשבון; אם הבעלים שנגרע מהחשבון חתם, אז יש לערוך שיקים חדשים לפקודת אותו מוטב. 
🔘 רצוי לא להציף בפני הבנקאים את המלחמות המשפחתיות; מעבר לזה שהם לא ״יתפסו צד״, הם אף עשויים להוסיף מידע רך (את ההתרשמות האישית שלהם) במערכת הבנקאית, והדבר הזה עשוי להקשות בהמשך הפעילות הבנקאית, וזאת בשל החשש, שבמקרה של קיום התחייבויות לבנק (הלוואות, יתרת מינוס וכד׳..), מה שמעניין את הבנק זה מקרה שלא תעמדו בהן; הבנק מעוניין במיזעור-נזקים, לא ב״טלנובלות״.
🔘 אם יש לכם משכנתה משותפת, כדאי לבחון את האפשרויות שלכם מול הבנק המלווה, כמו למשל הקפאת תשלומי-הקרן במשכנתה עד למכירת הנכס המשותף, או אולי לחלק את תשלומי-המשכנתה בחצי, כך שכל אחד ישלם את חלקו ועוד אסטרטגיות שישרתו את המצב הקיים של שניכם.. 
🔘 במקרה של מכירת דירה או כל עסקה גדולה אחרת — אם מעוניינים להימנע מכניסת כספים לחשבון שהוא לא משותף, יש אפשרות שעורכי-דין המייצגים את שני הצדדים יפתחו חשבון נאמנות משותף, כך שיהיה מעקב אחר התנהלות כל צד, ובכך להימנע מאי-נעימות בכל הנוגע לחילוקי-דעות פוטנציאליים.
🔘 במקרה של חשבון משותף — אם יש ברירה הימנעו מהטלת עיקולים אחד על השניה, כי בדרך זו אתם מגבילים גם את עצמכם. 
🔘 אם אין שקיפות ביניכם, ניתן לעדכן את הבנק בהליך-הפרידה הצפויה, על-מנת שיגבילו את הפעילות, כך שכל פעולת משיכה תצריך חתימת שני הבעלים בחשבון, ולא תהיה משיכה שתפתיע את הבעלים השני בחשבון; שימו לב שההגבלה חלה על שני הצדדים.
🔘 כל עוד אתם בעלי-החשבון, ניתן לעקוב אחר החשבון באמצעות הערוצים הישירים (אינטרנט, אפליקציה וכד׳); גם אם החלטתם שלא לבצע פעולות, קיים שירות מידע בלבד.
🔘 תדאגו שהבנקים יעדכנו את קבוצת-הסיכון שלכם, כך שיבינו שאתם כבר לא מנהלים משק-בית משותף, ולא יקשרו ביניכם בשיקולי-אשראי; (כבר יצא לי לטפל בתרחיש בו לא חודש כרטיס ללקוחה ששהתה בחו״ל, עקב התראה שהייתה ל*גרוש* שלה מזה עשרות שנים. למזלה היה ברשותה כרטיס חליפי). 


בחזרה לשאר הטיפים הבנקאיים בנושא פתיחת-חשבון | ניוד-חשבון
בחזרה לעמוד הראשי של פינת הטיפ הבנקאי

הצטרפו לקהילת הבנקאות היחידה בישראל

לוגו שאל בנקאי אפור_edited.png
bottom of page