היערכות בנקאית לרילוקיישן

לקראת מעבר למדינה אחרת ובמקרה שאתם מתכננים להותיר חשבון פעיל:

✈️ רצוי לדאוג שיהיה חשבון מט״ח פתוח, למקרה שיהיה צורך בהעברות/ בהמרות.
✈️ לדאוג שיהיו פרטי-קשר ישירים של לפחות שני בנקאים בסניף, לרבות אי-מייל וכמובן — מספר טלפון למוקד חו״ל.
✈️לעדכן את הבנקאי/ת בסניף לגבי המעבר ומדינת-השהייה, למען אולי תהיה יותר התחשבות במקרה הצורך. במקביל לוודא שקיים במערכת אי-מייל תקין שלכם, למען יוכלו לתקשר עמכם ביתר קלות.
✈️ להחזיק כרטיס ראשי וכרטיס גיבוי, כאשר לפחות אחד הכרטיסים הוא בנקאי.
✈️ השיוך של הכרטיס הבנקאי לחשבון המט״ח עשוי לחסוך בעמלות רכישה ובעמלות משיכה בחו״ל.
✈️ לוודא שהמסגרת בכרטיס מספיקה לפעילות השוטפת+ סכום של מרווח בטחון למקרה חירום.
✈️ יש לוודא מה הטלפון למוקד עבור השוהים בחו״ל. הוא פועל 24/7.
✈️ במקרה של העברות מחו״ל לכיסוי-הוצאות, כדאי לסכם עם הבנקאי/ת הטבות בעמלות מט״ח; למשל הטבה בעמלת העברה נכנסת.
✈️ לוודא שאתם מצורפים לשירות פעולות והעברות לצד ג׳ באתר הבנק; יש פעולות שניתן לבצע רק באתר, ולא בישומון הבנק. ✈️ פעולות המרה בד״כ זולות יותר באתר/ באפליקציה. 
✈️ לוודא שקיימת הרשאה לפעולות במוקד הטלפוני+ קוד זיהוי קבוע/ זיהוי קולי. 
✈️ לבדוק אם יש חיובים עתידיים צפויים, ולוודא קיום יתרה מספקת.
✈️ במקרה של פיקדונות, לוודא שתחנות היציאה נוחות לשם כיסוי חיובים בחשבון.
✈️ לבדוק שאין פקיעת-תוקף למוצרים בנקאיים, כמו מסגרת, או כרטיס, או פירעון הלוואת-בלון ועוד. זה יחסוך התעסקות או התמודדות ב״שלט רחוק״ עם הנושא.בחזרה לשאר הטיפים הבנקאיים בנושא התנהלות בנקאית שוטפת
בחזרה לעמוד הראשי של פינת הטיפ הבנקאי