top of page

היערכות בנקאית לרילוקיישן

לקראת מעבר למדינה אחרת ובמקרה שאתם מתכננים להותיר חשבון פעיל:

✈️ רצוי לדאוג שיהיה חשבון מט״ח פתוח, למקרה שיהיה צורך בהעברות/ בהמרות.
✈️ לדאוג שיהיו פרטי-קשר ישירים של לפחות שני בנקאים בסניף, לרבות אי-מייל וכמובן — מספר טלפון למוקד חו״ל.
✈️לעדכן את הבנקאי/ת בסניף לגבי המעבר ומדינת-השהייה, למען אולי תהיה יותר התחשבות במקרה הצורך. במקביל לוודא שקיים במערכת אי-מייל תקין שלכם, למען יוכלו לתקשר עמכם ביתר קלות.
✈️ להחזיק כרטיס ראשי וכרטיס גיבוי, כאשר לפחות אחד הכרטיסים הוא בנקאי.
✈️ השיוך של הכרטיס הבנקאי לחשבון המט״ח עשוי לחסוך בעמלות רכישה ובעמלות משיכה בחו״ל.
✈️ לוודא שהמסגרת בכרטיס מספיקה לפעילות השוטפת+ סכום של מרווח בטחון למקרה חירום.
✈️ יש לוודא מה הטלפון למוקד עבור השוהים בחו״ל. הוא פועל 24/7.
✈️ במקרה של העברות מחו״ל לכיסוי-הוצאות, כדאי לסכם עם הבנקאי/ת הטבות בעמלות מט״ח; למשל הטבה בעמלת העברה נכנסת.
✈️ לוודא שאתם מצורפים לשירות פעולות והעברות לצד ג׳ באתר הבנק; יש פעולות שניתן לבצע רק באתר, ולא בישומון הבנק. ✈️ פעולות המרה בד״כ זולות יותר באתר/ באפליקציה. 
✈️ לוודא שקיימת הרשאה לפעולות במוקד הטלפוני+ קוד זיהוי קבוע/ זיהוי קולי. 
✈️ לבדוק אם יש חיובים עתידיים צפויים, ולוודא קיום יתרה מספקת.
✈️ במקרה של פיקדונות, לוודא שתחנות היציאה נוחות לשם כיסוי חיובים בחשבון.
✈️ לבדוק שאין פקיעת-תוקף למוצרים בנקאיים, כמו מסגרת, או כרטיס, או פירעון הלוואת-בלון ועוד. זה יחסוך התעסקות או התמודדות ב״שלט רחוק״ עם הנושא.בחזרה לשאר הטיפים הבנקאיים בנושא התנהלות בנקאית שוטפת
בחזרה לעמוד הראשי של פינת הטיפ הבנקאי

הצטרפו לקהילת הבנקאות היחידה בישראל

לוגו שאל בנקאי אפור_edited.png
bottom of page