עמלות העו״ש

נפרט את משמעות העמלות העיקריות בעו״ש:
🧩 דמי ניהול חשבון — עמלה זו נגבית אחת לחודש. בכל בנק גובה העמלה יהיה זהה לעמלת-פקיד. נניח שעמלת-פקיד היא 6.5 ₪, אז עמלת המינימום לדמי-ניהול חשבון תהא 6.5 ₪. הסיבה לגביית עמלה זו היא עצם תפעול החשבון, גם אם אין בו פעילות יזומה של הלקוח/ה. 
🧩 עמלת-שורה/ דמי רישום פעולה/ עמלה מערוץ ישיר — עמלה זו נגבית בגין כל שורה הנרשמת בחשבון במסגרת פעילות מטעמו של הלקוח. גם זיכוי של משכורת נחשב פעילות מטעמו של הלקוח. לעומת זאת פעולה בגין שירותים פנים-בנקאיים, כמו הפקדה לפיקדון, לא תהיה כרוכה בעמלת-שורה.
עמלת-שורה מחושבת כבר בתוך עמלת-המינימום, ולקוח ישלם אחת לחודש או את עמלת דמי-ניהול החשבון, או את עמלות-השורה (הגבוהה מבין שתי האפשרויות). 
🧩 השלמה למינ׳ דמי-ניהול — במקרה שהיקף הפעולות בעו״ש נמוך בכמות הנדרשת לגביית עמלת המינימום, תהיה השלמה של גביית עמלה לסך של דמי-הניהול הקבועים בחשבון; למשל אם גובה עמלות-השורה בחודש מסוים הוא 3.50 ₪, ומינ׳ ד״נ הם 5.30 ₪, אז עמלת השלמה למינ׳ ד״נ תהיה 1.80 ₪.
🧩 עמלת פקיד — כל פעולה שנעשית ע״י בנקאי במסגרת הפעילות השוטפת בעו״ש. דוגמות: העברה, הפקדה, משיכה.. יש פעולות שהעמלה בגינן עשויה להיות גבוהה יותר, וזאת מאחר שהן לא מאפיינות את הפעילות הנחשבת לשוטפת.
🧩 הקצאת-אשראי — זוהי עמלה בגין הקצאת מסגרת אשראי בחשבון העו״ש, ללא קשר לניצולה/ אי-ניצולה. עמלה זו נגבית בהתאם לסוג החשבון במועדים קבועים. בחזרה לשאר הטיפים הבנקאיים בנושא הטבות | עמלות | ריביות

בחזרה לעמוד הראשי של פינת הטיפ הבנקאי