הסכמים מיוחדים

אחת האפשרויות לקבל הטבות בבנקים באה לידי ביטוי באמצעות ״הסכמים מיוחדים״.
🛍 הסכמים אלו נערכים בין בנק מסוים לבין ארגון/ קבוצה/ חברה עבור האנשים שהתאגדו בצורה זו או אחרת.
🛍 הקבוצה המאוגדת יכולה לקיים הסכמים מיוחדים מול יותר מבנק אחד, אך זה לא מחייב שהתנאים בין הבנקים יהיו זהים.
🛍 ההטבות יכולות להיות תקפות לשכירים/ לחברים בארגון.
🛍 דוגמות לקבוצות אוכלוסיה: שכירים, סטודנטים במוסד לימודים ספציפי, חברי-לשכות, צוותי-חינוך, צוותים רפואיים בקופה ספציפית ועוד..
🛍 בד״כ ההסכם ינוסח עם הבנק שהגיש את ההצעה הכי טובה במכרז, וירכז אותו סניף מסוים בבנק. ההסכם יכול להיות תקף לכל הסניפים בבנק, או לסניפים שהוגדרו מראש.. למשל יכולה להיות התניה שעובדי מלון ספציפי יוכלו לקבל הטבות בסניף הקרוב למלון, ולא בסניף אחר של הבנק.
🛍 לכל הסכם יש תוקף וחידושו ייבחן לרב אחת לשנה.
🛍 דוגמות להטבות:
🎁 עו״ש: הטבה בדמי-ניהול ובעמלת-שורה למעבירי-משכורת מאותה חברה בהסכם.
🎁 מסגרת עו״ש: הקצאה עד פי-3 מסך המשכורת+ הטבה בריבית.
🎁 הלוואה: הטבה בריבית והנחה/ פטור בדמי-הטיפול.
🎁 מט״ח: הטבות בעמלת מכירה/ קניה של מטבעות; הטבת שער בעסקת-חליפין.
🎁 ני״ע: הטבה בדמי-ניהול ובקניה/ מכירה של נייר.
🎁 משכנתה: הטבה בעמלת פתיחת-תיק. 
🛍 הסכמים מיוחדים עשויים להיערך עם יותר מבנק אחד, ואז כדאי להשוות ביניהם.
לפעמים יש התאגדויות ״פירטיות״ יזומות ע״י קבוצות שהתאגדו, והבנק מוכן לערוך הסכם יחודי, כמו למשל עבור חברי-קבוצות בפייסבוק.


בחזרה לשאר הטיפים הבנקאיים בנושא הטבות | עמלות | ריביות

בחזרה לעמוד הראשי של פינת הטיפ הבנקאי