הפסקת הכנסה וההשלכה על חשבון הבנק

פוטרת? פרשת? 
ברגע שנפסקת הכנסה קבועה לחשבון, בשלב מסוים המערכת הבנקאית מתריעה על כך לבנק, וזה משהו שעשוי להשפיע באופן ישיר ומיידי על שיקולי-אשראי לגבי המשך הפעילות..
למשל אם אמורה הייתה להתחדש מסגרת, אז הבנק ישקול אם הוא מעוניין לחדש אותה, או לא.. כך גם לגבי השיקול שיפעיל לגבי גובה מסגרת כרטיס-האשראי.. וכמובן, אם קודם לכן היה סלחן יותר בתרחישי חריגה בחשבון (כי ידע שבשלב מסוים תהיה הכנסה בתאריך קבוע בחודש, עכשיו הוא עשוי לחשוש יותר להיות גמיש ואולי יחליט שלא להקצות יותר מסגרת חד-צדדית..

אז מה האפשרויות הבנקאיות במקרה של הפסקת הכנסה לחשבון?
☑️ נבחן תחילה את ההוצאות הקבועות בחשבון.
☑️ נבדוק זכאות להכנסה חלופית (קיצבה, אבטלה, פנסיה וכד׳).
☑️ ננסה לבדוק היכן ניתן לצמצם הוצאות לפי סדר-עדיפויות; למשל- הקפאת/ הקטנת הוראות קבע.
☑️ נבדוק צבירת חסכונות ומצב נזילותם. *לא תמיד כדאי למשוך אותם*! מומלץ להתייעץ עם איש מקצוע. 
☑️ נשתף את בני-הבית על-מנת שכל אחד ייערך ויירתם כפי יכולתו. 
☑️ נבדוק את הפער השלילי החדש שנוצר בין ההכנסות לבין ההוצאות.
☑️ נעדכן את הבנקאי על-מנת למצוא פתרונות לתקופה בה לא תהיה פרנסה. 
☑️ אם קיימות הלוואות בחשבון, ננסה להימנע מלקחת על עצמנו התחייבויות נוספות שלא נוכל לעמוד בהן. נבדוק אפשרות של סידור הלוואות קיימות לשם דחיית תשלומים או הקטנת סכום.


בחזרה לשאר הטיפים הבנקאיים בנושא
התנהלות בנקאית שוטפת
בחזרה לעמוד הראשי של פינת הטיפ הבנקאי