top of page

#פינת_הטיפ_הבנקאיהתנהלות בנקאית שוטפת

6. חשיבות מילוי פרטי-השיק.jpeg
22. מתי רואים את הכסף בהעברה לחשבון_.jpeg
13. שם המוטב בשיק לא תואם את שם החשבון.jpeg
26. היערכות בנקאית לרילוקיישן.jpeg
5. מהו כתב שיפוי_.png
המשמעויות של המספרים המיוחדים בתנועות העו״ש.png
סוגי ההוצאות והניהול שלהן.png
21. העברת זה״ב.jpeg
9. העברה לפרטים שגויים.jpeg
8. הרשאה לחיוב חשבון vs הוק׳.png
16. סוגי-שיקים.jpeg
19. שוכרים_ משכירים.jpeg
10. יום-עסקים ויום שבת.jpeg
25. סיבות נפוצות להחזרת שיקים.jpeg
24. אילו מספרי-שיקים לבטל_.jpeg
17. שיק בנקאי.jpeg
27. פריצה לחשבון הבנק.jpeg
26. היערכות בנקאית לקראת הטיול הגדול.jpeg

בחזרה לעמוד הראשי של פינת הטיפ הבנקאי

הצטרפו לקהילת הבנקאות היחידה בישראל

לוגו שאל בנקאי אפור_edited.png
bottom of page