שלחו לנו צילום מסך שההעברה בוצעה. האם זה מספיק?

📲 כאשר אנו רואים שורת תקבול בחשבון, או ששלחו לנו אישור העברה בנקאית, רצוי להמתין יום עסקים (אלא אם מדובר בהעברת זה״ב), ולוודא שהסכום בחשבון סופי.
📲 למעביר ישנה האפשרות לבטל באופן טכני את ההעברה באמצעות שליחת בקשה לסניף עד לסיומו של יום העסקים, בו בוצעה ההעברה; במקביל יש לציין שאסור לסניף לבטל את ההעברה, ועל-מנת לבטלה, על הבנק המעביר לבקש אישור מהבנק המקבל, והוא עצמו אמור לבקש אישור מהמוטב שזוכה, גם אם הועבר הכסף למוטב שגוי!
📲 כאשר ההעברה מבוצעת מבנק אחר, ניתן יהיה לראות אותה בתנועות העו״ש רק ביום העסקים למחרת עם ערך יום ביצוע ההעברה בפועל.
📲 יש לשים לב שמסרון אודות זיכוי שמקורו בהעברה לא באמת אומר כלום, מאחר שהמעביר יכול להזרים איזה מספר נייד שיבחר, גם אם לא מדובר בחשבון שזוכה בפועל. המסרון לא מהווה אישור לביצוע ההעברה!
📲 בשורה בחשבון לפעמים נראה מספרים המסמלים את מקור הכסף (בנק, סניף וחשבון המעביר), את ערך העברת הכסף ואסמכתא של הפעולה.
📲 במעמד ביצוע ההעברה ניתן גם להוסיף הערה אישית, כמו למשל ״עבור הצעת מחיר..״, ״חשבונית מספר ___״ וכד׳.
📲 כאשר חסרים לנו פרטי המעביר, נוכל לקבלם מהסניף ע״פ דוח פנימי (מס״ב). 
📲 מס״ב (מסלקה בין-בנקאית) היא חברה בבעלות חלק מהבנקים בארץ: פועלים, לאומי, דיסקונט, מזרחי ובין-לאומי (נכון למועד העלאת טיפ זה). ישנם כאלה שיש להם תקשורת ישירה עם החברה, ומעבירים באמצעות תוכנה שלה (ולא באמצעות הבנק). לסניף יש גישה ישירה לדוח זה, וניתן לבדוק באמצעותו פרטים מלאים אודות קבלת סכום לא מזוהה בתנועות העו״ש.
📲 בהעברות מעל מליון ₪ קיימת חובה לבצע העברה באמצעות מערכת זה״ב (זיכויים והעברות בזמן אמת), וסוג העברה זה לא ניתן לביטול, ומתבטא בחשבון תוך 20 דקות לערך מרגע ביצוע ההעברה בכל בנק. לשם ביצוע העברה זו יש להזרים IBAN ושם המוטב באנגלית. ניתן לקרוא על כך לעומק בטיפ הבנקאי ״העברת זה״ב״


בחזרה לשאר הטיפים הבנקאיים בנושא התנהלות בנקאית שוטפת
בחזרה לעמוד הראשי של פינת הטיפ הבנקאי