חותמת ״זיכינו חשבון המוטב״ (בקיצור ״זיכינו״)


חותמת ״זיכינו״ משמעה — הסניף מאשרר שהפקיד את השיק לחשבון על-שם המוטב. כלומר הסניף לוקח אחריות על ההפקדה למוטב. (ההתחייבות היא פר סניף, ולא פר בנק).

במקרים מסוימים/ חריגים הבנק יפעיל שיקול-דעת אם להטביע חותמת זו:
🔘 נניח ששם החשבון הוא ״בנקאביליטי בע״מ״, אך השיק כתוב לפקודת ״בנקאביליטי״, אז סביר להניח שהסניף יאות להטביע חותמת (אך זה לא מובטח, ומצריך הפעלת שיקול-דעת).
לעומת זאת אם השיק כתוב לפקודת ״אביליטי״, אז סביר להניח שלא רק שהסניף לא יטביע חותמת, אלא אף לא יאשר להפקיד את השיק.
🔘 ברגע שנפקיד שיק באמצעות האפליקציה/ מכונה, אז אין לנו אפשרות לבקש הטבעת חותמת, ואז במקרה של אי-התאמה בין שם המוטב לבין שם החשבון, עשויים הבנקאים בבק-אופיס לבטל את ההפקדה, כדי להסיר אחריות מהבנק.
🔘 כאשר נפקיד שיק במעטפת-שירות/ תיק ממסרים, יש באפשרותנו לבקש להטביע חותמת באמצעות הוראה על פני המעטפה/ מסמך מצורף, אך לא תמיד יאותו לבקשתנו, או ישימו לב אליה.
🔘 יש לשים לב שבמקרה ששיק נכתב לטובת חשבון שלא קיים יותר (נניח כי חברה שנסגרה, או שעודכן שם), כדאי לפנות לדרגים גבוהים יותר בסניף, ולמצוא פתרון. 
🔘 במקרה בו שיק נכתב לפקודת שם העסק (והחשבון הוא ע״ש בעליו בלבד), הפתרון היעיל הוא לעדכן את שם החשבון כך ששם העסק יופיע קודם ולאחר מכן שם החשבון; לדוגמא: ״בנקאביליטי רעות נגר קסלברנר״.
🔘 במקרה בו החשבון ע״ש חברה בע״מ, והשיק נכתב לפקודת מורשה-החתימה, לא תוטבע חותמת והשיק לא יאושר להפקדה בחשבון החברה.
🔘 במקרה בו יש עודף מילים בשדה שם המוטב לעומת הקיים בשם החשבון, לא תוטבע חותמת וסביר שהשיק לא יאושר להפקדה. למשל שיק לפקודת ״בנקאביליטי בע״מ״, אך שם החשבון ״בנקאביליטי״.  
🔘 במקרה בו השיק לפקודת שני אנשים, ניתן להטביע חותמת, ובתנאי ששני המוטבים בעלי-החשבון.
🔘 במקרה של מוטב ששינה שם, על הסניף לבחון הטבעת חותמת בהתאם לבדיקה מעמיקה במרשם אוכלוסין.
🔘 במקרה בו השיק לפקודת ״עצמי״ חייב המוטב לחתום על גבי השיק, מאחר שלא ניתן לדעת בוודאות שקיימת זהות מלאה בין בעלי השיק לבין בעלי-החשבון הזכאי.
🔘 במקרה שקיים נוסח בגב השיק (בד״כ בשיקים המתקבלים מחברות-ביטוח), לא ניתן להטביע חותמת, ועל המוטב למלא את כלל השדות. 
🔘 קיימת חותמת ביטול, המאפשרת לבטל את הטבעת חותמת ״זיכינו״.בחזרה לשאר הטיפים הבנקאיים בנושא התנהלות בנקאית שוטפת
בחזרה לעמוד הראשי של פינת הטיפ הבנקאי