top of page

חשבון סטודנט

💻 סטודנטים נחשבים לקבוצת אוכלוסיה גדולה ופוטנציאלית לבנקים, בשל העובדה שלאחר סיום לימודיהם, הם עשויים לעבוד במקום עבודה מסודר, ולקבל משכורת קבועה, וזה בעיני הבנק מעיד על יציבות הלקוח; משכך, קיימים תנאי-ניהול חשבון לסטודנטים הפוטרים מעמלות עו״ש. במילים אחרות — הבנקים מוכנים להשקיע בסטודנטים היום, במטרה להרוויח מפעילותם מחר. 
💻 על-מנת שחשבון יוגדר במועדון סטודנט, על הלקוח להציג או תעודת-סטודנט בתוקף או אישור לימודים לתואר במוסד לימודים מוכר.
💻 בכל בנק ניתן להגדיר חשבון אחד בלבד במועדון סטודנט. 
💻 הגדרת מועדון הסטודנט כפופה לגיל מסוים של הלקוח, ותיפקע או בגיל שקבע הבנק, או בהתאם למועד פקיעת תוקף תעודת-הסטודנט — המוקדם מבין השניים.
💻 הטבות לסטודנטים קיימות באפיקים נוספים כמו: ריביות על הלוואות יעודיות/ מסגרות עו״ש, החזקת-כרטיס אשראי, פעולות במט״ח ועוד. 
💻 חלק ממוסדות הלימוד מקיימים הסכמים מיוחדים עם הבנקים להטבות נוספות (יש כפל מבצעים).
💻 לא כל הבנקים מעניקים פטור בחשבון המוגדר סטודנט.
💻 יש בנקים שמעניקים הטבות נוספות עבור סטודנטים מקבלי משכורת.
💻 ניתן למשוך כספים מפיקדון חיילים משוחררים (חיימ״ש) לטובת לימודים במוסדות המוכרים ע״י משהב״ט, ובהתאם להמצאת מסמכים רלוונטיים. בחזרה לשאר הטיפים הבנקאיים בנושא הטבות | עמלות | ריביות

בחזרה לעמוד הראשי של פינת הטיפ הבנקאי 

הצטרפו לקהילת הבנקאות היחידה בישראל

לוגו שאל בנקאי אפור_edited.png
bottom of page