top of page

מהו יום-עסקים?

🗓 יום-עסקים הוא מה שנקרא בסיס ליום-ערך לפעולה בנקאית. 
🗓 בימי-חול יום-העסקים בבנק מסתיים בשעה 18:30, ובימי שישי וערבי-חג יום העסקים יסתיים בשעה 14:00; לאחר השעות הללו יתחיל יום העסקים הבא. 
🗓 יום-העסקים לא תלוי בימי-פתיחת הסניף, שכן רב הסניפים בבנקים סגורים בימי שישי, ועדיין הוא ייחשב יום עסקים; בערב יום-הכיפורים הבנקים אמנם פתוחים למשך כמה שעות, אך יום זה לא נחשב יום-עסקים. 
🗓 נהוג לייחס ולחשב ימי-עסקים לכל פעולה בנקאית באופן שונה. למשל קיים הבדל בחישוב ימי-העסקים בין פעילות מזומנים, לבין העברה במט״ח, לבין מסליקה בין-בנקאית (מס״ב) לבין שיק רגיל לבין שיק בנקאי ועוד.. זה עדיין לא פוגע ביום-הערך בביצוע של כל הפעולות שמניתי; למשל אם נפקיד ביום ראשון שיק רגיל, אז למרות העובדה שהוא על תנאי ביתרת העו״ש למשך שלושה ימי-עסקים, עדיין יום הערך שלו ייחשב ליום ההפקדה, הוא יום ראשון. 
🗓 ברב המקרים כאשר מועד של פעולה מסוימת ״נופל״ על שבת, אזי הערך שלה יהיה ביום-העסקים הבא. עם זאת קיימות פעולות מעטות (בהתאם להגדרות בנק ישראל), אשר התנועה תוקדם ביום עסקים. 
🗓 החשיבות של יום-העסקים היא סדר והתאמה במשק הישראלי (אין קשר בין יום-עסקים ישראלי לבין אלו במדינות אחרות, הן בשל ימי-פעילות שונים, שבתונים, חגים ומועדים, וכמובן גם שעות עבודה שונות). 


מה קורה בחשבון הבנק בשבת?

אנו ערים לכך שמבחינת המערכת הבנקאית, יום שבת אינו נחשב ליום-עסקים (כמו גם בימי-חג, שבתון וערב-יום כיפור), ואז מה בעצם קורה?
🔘 כל שיק, כמעט כמו כל חיוב בחשבון, שהיה אמור לרדת בשבת, יידחה ליום-העסקים הבא.
🔘 במקרה של הוראת-קבע מחשבון לחשבון, יוקדם החיוב ביום-עסקים באותו חודש, שאמור היה לרדת ביום שבת.
וכאן אני ממליצה:

🔺 או מראש להחליט על מועד מאוחר יותר להעברת הכספים (רצוי לאחר מועד קבוע של הכנסה),
🔺 או להפנים שהחיוב עשוי לא לרדת עד שתהיה יתרה מספקת בחשבון (לרבות יתרה על תנאי),
🔺 או להישען על האפשרות שיקח עד 5 ימי-עסקים עד שהחיוב יתבטא בחשבון בערך יום העברת הכסף. 
🔘 במקרה של הלוואות, החיוב לרב יתאחר ליום העסקים הבא, אך ישנם מקרים מסוימים, אשר חיוב הקרן והריבית 
עשויים להקדים ביום-עסקים.
🔘 בפעולות במטבע זר תהיה דחייה גם כן ליום העסקים הבא של שני המטבעות. למשל — המרה בין שקל ל-$ תתבטא ביום שני.
🔘 בניגוד ליום עסקים רגיל המסתיים בשעה 18:30, יום שישי/ ערב חג יסתיים בשעה 14:00.


בחזרה לשאר הטיפים הבנקאיים בנושא התנהלות בנקאית שוטפת
בחזרה לעמוד הראשי של פינת הטיפ הבנקאי

הצטרפו לקהילת הבנקאות היחידה בישראל

לוגו שאל בנקאי אפור_edited.png
bottom of page