מיופה-כח בחשבון
 

למיופה-כח יש תפקיד חשוב מאוד בחשבון, ויש לומר לא מתגמל, והסיבה לכך היא שחוץ מהזכות שלו לצאת מהחשבון בכל עת שיבקש, ולסיים את תפקידו כמיופה-כח, כל פעולה שיבקש לבצע בחשבון, או כל מידע שיבקש לדעת הם אך ורק לשם טובת ניהול החשבון עבור בעליו.

🖇 מיופה-כח יצורף לחשבון אך ורק בחתימת כל בעלי-החשבון; מצד שני מספיקה הוראה של בעל-חשבון אחד כדי לגרוע את מיופה-הכח, ללא הסכמתו של בעל-החשבון האחר.
🖇 במקרה של עיקול שיוטל על מיופה-הכח, העיקול לא יוזרם בחשבון בו הוא מוגדר כמיופה-כח.
🖇 במקרה של עיקול המוטל על בעל-החשבון, מיופה-הכח לא ניזוק מההתראה, ועליו לא יוטל כלל העיקול.
🖇 במקרה של פטירת בעל חשבון יחיד, ייגרע מיופה-הכח מהחשבון ביוזמת הבנק; במקרה של פטירת בעלים בחשבון משותף, במקרה שהנוהל בבנק מאפשר זאת, יכולים לשקול ולבחור הבעלים הנותרים לא לגרוע את מיופה-הכח בחשבון.
🖇 מיופה-כח יוגדר או למידע בלבד, או לפעולות בהתאם להוראת בעלי-החשבון. 
🖇 למיופה-כח תהיה גישה וסיסמאות לערוצים הישירים ע״פ תעודת-זהותו בלבד, ולשיקול דעתו של בעל-החשבון אם לאפשר גם ביצוע פעולות נוספות, כמו העברות לצד ג׳; זה עדיין לא מאפשר למיופה-הכח לפעול בחשבון לטובתו. מאחורי-הקלעים הבנק ישים לב אם החשבון מתנהל עבור מיופה-הכח ולא עבור בעל-החשבון, ויפעל בהתאם.
🖇 מיופה-כח לא רשאי לחתום על אשראי, כמו למשל הלוואה, מסגרת, ערבות בנקאית וכיו״ב; מצד שני בעל החשבון יכול לבקש להזמין כרטיס אשראי ע״ש מיופה-הכח ולשימושו.
🖇 מיופה-כח לא רשאי להקים הרשאה/ הוראת-קבע, מאחר שבנק לא יכול לדעת מה מהותה של ההרשאה, כמו למשל שיש הרשאות, אשר מהותן זה החזר הלוואה, או הפרשה לפנסיה וכו׳.. מה גם שהרשאה והוק׳ הן סוגים של העברות לצד ג׳, והללו חייבות להיות מוגדרות וחתומות ע״י בעל-החשבון בלבד. 
🖇 מיופה-כח לא יכול לבצע פעולה אשר כרוכה בסיכון או שנמשכת זמן ארוך, כמו למשל פתיחה של תכנית-חיסכון והפקדה אליה.
🖇 להבדיל ממיופה-כח, למורשה חתימה בתאגיד מאפיינים שונים. ניתן לקרוא על כך בטיפ בנקאי נפרד ״מורשה חתימה בתאגיד״.
🖇 קיימים סוגים נוספים של מיופה-כח בחשבון, לדוגמא: אפוטרופוס טבעי ואפוטרופוס ממונה על חסוי. כמו-כן אין קשר בין יפוי-כח בחשבון לבין יפוי-כח מתמשך, אשר נעשה בהליך משפטי. ניתן לקרוא על סוגים נוספים של מיופי-כח בטיפ בנקאי נפרד.בחזרה לשאר הטיפים הבנקאיים בנושא פתיחת-חשבון | ניוד-חשבון
בחזרה לעמוד הראשי של פינת הטיפ הבנקאי