סוגי יפוי-כח
 

המשותף לכל סוגי יפויי-הכח הוא שכל מיופה-כח באשר הוא רשאי לנהל חשבון/ לבצע פעולה אך ורק לטובתו של בעל-החשבון.
במקרה בו בעל החשבון נפטר, הסניף יגרע את מיופה-הכח מהחשבון בו במקום. 


👥 רגיל — המוכר והשכיח ביותר; כל לקוח שמעוניין להוסיף לחשבונו כל אדם בגיר וכשיר מבחינה משפטית, כך שיוכל לבצע עבורו בלבד פעולות, וגם בהן יש מגבלות מסוימות.
👥
 חד-פעמי — זהו יפוי-כח לפעולה חד-פעמית; לדוגמא קבלת פנקסי-שיקים עבור בעל-החשבון; בעל החשבון יכתוב באופן מפורט את פרטי החשבון, פרטיו האישיים, פרטי מיופה-הכח, מהות הפעולה ויחתום על הוראתו. 
👥
 בתאגיד — מורשה-חתימה הוא בעל יפוי-הכח לפעול בחשבון; זה יכול להיות אחד מבעלי המניות בחברה, או אחד מבעלי התפקידים הרלוונטיים בתאגיד, והגדרתו תהיה בהתאם למה שהוכתב והוצג בפרוטוקול החברה. 
👥 כללי/ נוטריוני — יפוי-כח אשר אותו הבנק נדרש לבדוק במסגרת המחלקה ליעוץ משפטי, במקרה שמיופה-הכח מעוניין לבצע פעולה בשם בעל החשבון, ומבלי שהוא מוגדר כמיופה-כח בחשבון.
👥 אפוטרופוס ממונה ע״פ צו — יפוי-כח מסוג זה קיים עבור מי שמונה לנהל את ענייניו של בעל החשבון אשר מוגדר כחסוי; ברגע שפלוני הוגדר כחסוי, אין לו אפשרות לבצע שום פעולה בבנק (למעט מקרים המעוגנים בצו), ואז מי שמונה ע״י האפוטרופוס הכללי, לאחר שהציג את הצו, יוכנס לחשבון כדי לפעול לטובתו של הלקוח החסוי בלבד. בתחילה יפוי-הכח יהיה זמני (עד שנה בד״כ), ולאחר מכן אם יוגדר כקבוע, עליו יהיה לדאוג שהמערכת לא ״תזרוק אותו״ מהחשבון, ולהגדיר את הקבוע בטרם פקיעת יפוי-הכח הזמני. 
👥
 מתמשך — בשנים האחרונות יפוי-כח מסוג זה תופס תאוצה ומעלה מודעות; י״כ מסוג זה מצריך אישור ספציפי של הסניף, מאחר שהוא גם משליך על מה שעשוי לקרות בעתיד, וכאן הבנק לא יכול מראש או באופן אוטומטי לאשר את מה שמיופה-הכח מעוניין לבצע בחשבון.
👥 אפוטרופוס טבעי (אחד ההורים/ שניהם/ מינוי משפטי) — מותאם לקטינים. כאשר מעוניינים לפתוח חשבון עבור קטין, ברירת-המחדל היא שאפוטרופוס טבעי ישמש כמיופה-כח בחשבון. גם אם ההורים חוסכים כספים עבור הקטין, לא יוכלו למשוך אותם, זולת בעל-החשבון, אלא אם יציגו מסמך המעיד שמדובר בהוצאה לטובת הקטין, בעל החשבון. לא ניתן לנהל חשבון קטין כמשותף, ובמקרה של שני אחים, ינהלו ההורים חשבונות נפרדים עבור כל קטין.
👥 נותן מתנה — במקרה בו בעל החשבון קטין, והסבא/ הסבתא מפרישים עבורו כספים לחיסכון, אז באפשרותם להיות בחשבון רק לשם הפרשת הכסף/ קבלת המידע אודות היתרות שנצברו בחיסכון.בחזרה לשאר הטיפים הבנקאיים בנושא פתיחת-חשבון | ניוד-חשבון
בחזרה לעמוד הראשי של פינת הטיפ הבנקאי