top of page

איך תוכלו לחסוך עד אלפי-שקלים במיחזור הלוואה?

(סיפור אמיתי..)
באחד המקרים בהם בניתי ללקוח שלי חליפת-אשראי, היה לו הצורך להגדיל הלוואה קיימת.
קרן ההלוואה הקיימת עמדה ע״ס 102 א׳ ₪, והוא היה צריך להגדיל ל-150 א׳ ₪, כלומר — הגדלה של 48 א׳ ₪.
במצב רגיל, כאשר לוקחים הלוואה חדשה בסך 150 א׳ ₪ באמצעות הסניף (לא באתר הבנק), סביר להניח שזה יהיה כרוך בדמי-טיפול מלאים (כל בנק לפי התעריף שלו); במקרה של הלקוח שלי נדרש ממנו לשלם 1% מסך כלל ההלוואה החדשה.
לאחר ששיתף אותי אודות הדרישה לגבות ממנו עמלה, הראיתי לו את התעריפון המופיע באתר הבנק שלו, המסביר שבמקרה של הגדלת אשראי קיים, ניתן לגבות דמי-טיפול
רק על ההפרש; משמע — במקרה של הלקוח שלי הוא היה צריך לשלם רק 480 ₪, ולא כפי שנדרש ממנו — 1,500 ₪. 
במילים אחרות, ובזכות המודעות שיש סייגים בתעריפון הבנק, הוא שמר בכיסו
1,020 ₪!!!

נסכם את האפשרויות שלנו לחסוך בעמלת דמי-הטיפול:
☑️ ראשית חשוב מאוד לקרוא את התעריפון, המכיל מידע יקר מפז, כמו למשל העובדה שהבנקים פוטרים מעמלת דמי-טיפול עד סכום מסוים (בד״כ עד 100 א׳ ש״ח).
☑️ נקרא את נספח ההטבות באתר הבנק, ומפורסם גם בהודעות בקהילת שאל בנקאי (נגיש למי שחבר בקהילה). ברב המקרים הלוואות באתר/ באפליקציית-הבנק פטורות מעמלת עריכת-מסמכים (כי הן דיגיטליות).
☑️ במקרה שמתקיים הסכם בין הבנק לבין הארגון אליו לקוח משוייך, עשויות להיות הטבות יחודיות ומשמעותיות בדמי-הטיפול של ההלוואה הניתנת ע״פ תנאי-ההסכם.

חשוב להבהיר שבמקרה של צורך בהלוואה, כדאי לתכנן אותה ע״פ בניית חליפת-אשראי מסודרת, ולא כל הלוואה זולה היא בהכרח טובה.. העיקר שתהיה מודעות רחבה לאפשרויות להוזיל את המוצרים הבנקאיים שאנו צורכים.


בחזרה לשאר הטיפים הבנקאיים בנושא הטבות | עמלות | ריביות​

בחזרה לעמוד הראשי של פינת הטיפ הבנקאי 

3.1. חיסכון בעמלת מיחזור אשראי, הערות בתעריפון.jpeg

מקור: תעריפון בנק הפועלים

הצטרפו לקהילת הבנקאות היחידה בישראל

לוגו שאל בנקאי אפור_edited.png
bottom of page