מה ההבדל בין עמלה לבין ריבית לבין אגרה?

🔘 עמלה — חיוב בגין מוצר/ שירות; העמלה תבוא לידי ביטוי או בזמנים שהוגדרו וידועים לנו מראש (למשל במקרה של דמי-ניהול בני״ע, דמי ניהול עו״ש וכד׳), או באופן חד-פעמי (למשל במקרה של הקמת ערבות בנקאית, הדפסת שיק בנקאי וכד׳). במסגרת חוק גילוי-נאות, על הבנק לעדכן מראש בטרם גביית עמלה. 
🔘 ריבית — תשלום/ תקבול נלווה למוצר בנקאי. בד״כ הריבית נגבית בגין מוצר-אשראי (למשל הלוואה/ יתרת חובה/ מסגרת קרדיט מנוצלת בכרטיס-אשראי). ניתן לקבל ריבית בגין מוצרי-השקעה וחיסכון. הריבית לרב מתעדכנת בהתאם לריבית הבסיסית במשק, אך יכולה להיות קבועה/ צמודה למדד/ צמודה למט״ח. 
🔘 אגרה — תשלום שנגבה באמצעות הבנק עבור צד שלישי; למשל אגרה עבור רשם-המשכונות (משרד ממשלתי) בגין רישום שעבוד פיקדון לטובת אשראי שניתן ללקוח.

אפשרויות המיקוח שלנו:
▪️ בעמלות יש מקרים שנוכל לקבל פטור מלא, יש מקרים שהפעולה כרוכה בעמלת מינימום, ואז נוכל לקבל רק הנחה, ויש מקרים שנוכל לא לשלם כברירת-מחדל, וזאת בשל ביצוע הפעולה באופן אחר (למשל העברה באמצעות בנקאי כרוכה בעמלת-פקיד של כמה שקלים, אך אם נבצע אותה בערוצים הישירים, אז נהיה פטורים מעמלת-פקיד).
▪️ בריביות על מוצרי-אשראי לפעמים יש אפשרות להתמקח על המרווח, ולרב לא נהיה פטורים לגמרי מהריבית (אלא אם יש מוצר יעודי שהבנק משווק, וזה נדיר). כמו בעמלות, כך גם בריביות — לפעמים ביצוע הפעולה באתר תיטיב עימנו בריביות.
▪️ לגבי אגרות כבר אין אפשרות לקבל הטבה/ פטור, מאחר שזו מועברת ישירות לצד ג׳.


בחזרה לשאר הטיפים הבנקאיים בנושא הטבות | עמלות | ריביות
בחזרה לעמוד הראשי של פינת הטיפ הבנקאי