top of page

לקראת פתיחת-חשבון עסקי בבנק
לא התייחסות לנש״מ/ נש״פ)

 
לרכישת קובץ השוואת עמלות ומדריך לבחירת-בנק:
עסק קטן | עסק גדול
לעמוד הפודקאסט של בנקאביליטי | שאל בנקאי
לשאר הטיפים הבנקאיים בנושא בנקאות עסקית
לעמוד הראשי של פינת הטיפ הבנקאי

מעבר לפרסומים אודות השירות בבנקים עבור העסקים הקטנים, נעמוד על היחודיות בחשבון עסקי, ובעיקר בעל מאפיין עסק קטן.
‏🅱️ ברמה הבנקאית עסק קטן הוא כזה שהמחזור השנתי שלו הוא עד 5 מל״ש. 
‏🅱️ כברירת-מחדל כדאי לדעת שחשבון עסקי מסוג תאגיד נפתח באופן אוטומטי באיפיון של עסק גדול, ועד שהלקוח לא יציג אישור רו״ח יעודי, החשבון יחוייב בעמלות עסק גדול, שהן גבוהות בכמה עשרות מונים מעמלות של עסק קטן.
‏🅱️ בחשבון עסקי שנפתח ע״פ תעודת-זהות, הדוחות הכספיים מעטים ביחס לאלו הקיימים בעסק גדול, ובשיקולי-האשראי הבנק בד״כ נסמך רק על דוח הכנסות מרו״ח; דבר זה עשוי להקשות על הלקוח לקבל אשראי לטובת פיתוח העסק/ מיחזור חליפת-האשראי הקיימת וכיו״ב. רבים משיקולי-האשראי נשענים לא מעט על נתונים איכותניים (מידע רך) וכמובן גם על נתונים נומריים (מספריים), וכאן חשוב לציין שרמת-האמינות שלכם, הלקוחות העסקיים, היא לא עניין של מה בכך, וחשוב מאוד לבנות יחסי-אמון ביניכם לבין הבנק, בנוסף לוותק של החשבון ו/ או של העסק. 
‏🅱️ אמנם כמעט בכל סניף יש בנקאי לעסקים קטנים, ועדיין כדאי לבחון את המעטפת הבנקאית המוצעת, ולאו דווקא רק ברמת העמלות או גובה האשראי הפוטנציאלי שאולי יוענק לכם, אלא בעיקר ברמת המוצרים הבנקאיים שישרתו את העסק שלכם. למשל — יש בנקים שמראש מקצים מסגרת אשראי בריבית נמוכה יותר לחשבון אשר מוגדר עסקי. יש גם הבדל בין סוגי המסלולים והתמהיל שלהם עבור העסקים. 
‏🅱️ בניגוד ללקוחות שכירים (הנחשבים ל״מחוזרים״ יותר) ובניגוד לתאגידים (הנחשבים לגדולים יותר), הלקוחות בעלי-העסקים הקטנים מצויירים כפחות יציבים, וזאת בשל הסטיגמה שנוצרה במשך שנים בשל חוסר הנכונות להיערך לימים קשים יותר בהם העסק פחות מתפקד, ואז רמת ההזדקקות למימון של העסק עולה, עד כדי צעדים נואשים ולא מחושבים, מה שמעלה את רמת-הסיכון של הלקוח בעיני הבנק, ובעיקר הופך את מוצרי-האשראי ליקרים יותר, ולפעמים גם לא מתאימים, מאחר שהם ניתנים לא כפתרון מתוכנן, אלא כסוג של ״פלסטר״, ולכן כדאי מאוד לערוך תכנית עסקית כבר בשלב החשיבה על הקמת עסק.
‏🅱️ תכנית עסקית יכולה להתעדכן בכל מיני שלבים: בשלב הקמת העסק, שכן אז מקבלים תמונת-מצב לגבי האפשרות להגשים את החלום; בשלב בו מבקשים מהבנק/ גוף אחר אשראי; בשלב בו יש היתכנות לשינוי מהותי בעסק; בשלב בו העסק נתקל במהמורה קשה ועוד. 
‏🅱️ בהצגת תכנית עסקית במסגרת בקשת אשראי או בכלל, הבנק מייחס יותר חשיבות לבקשה, מאחר שהלקוח בעצם מביע רצינות, ובעיקר אמון שלו במודל של עצמו. 
‏🅱️ בניהול חשבון כדאי לעשות הפרדה בין הפעילות העסקית לבין הפעילות הפרטית, גם אם מדובר באותו תיק במ״ה, שכן ההפרדה מייעלת את ההתנהלות, ואין התערבות של משק הבית בעסק ולהיפך. גם במקרה של הפרדת פעילות, האובליגו מחושב עבור כלל הפעילות הפרטית והעסקית יחדיו.
‏🅱️ כאשר מדובר בחשבון חברה בע״מ, יש לקחת בחשבון קבוצת-סיכון שנבנית מכל הישויות הרלוונטיות לקבוצה: ח.פ, ת.ז, ישויות קשורות (למשל שותפים בחשבון אחר, בני-זוג, בעלי-תפקידי-מפתח בחברה וכיו״ב).

bottom of page