top of page

מהו יום-עסקים?

לרכישת קובץ השוואת עמלות ומדריך לבחירת-בנק
לעמוד הפודקאסט של בנקאביליטי | שאל בנקאי
לשאר הטיפים הבנקאיים בנושא התנהלות שוטפת​
לעמוד הראשי של פינת הטיפ הבנקאי

🗓 יום-עסקים הוא מה שנקרא בסיס ליום-ערך לפעולה בנקאית. 
🗓 בימי-חול יום-העסקים בבנק מסתיים בשעה 18:30, ובימי שישי וערבי-חג יום העסקים יסתיים בשעה 14:00; לאחר השעות הללו יתחיל יום העסקים הבא. 
🗓 יום-העסקים לא תלוי בימי-פתיחת הסניף, שכן רב הסניפים בבנקים סגורים בימי שישי, ועדיין הוא ייחשב יום עסקים; בערב יום-הכיפורים הבנקים אמנם פתוחים למשך כמה שעות, אך יום זה לא נחשב יום-עסקים. 
🗓 נהוג לייחס ולחשב ימי-עסקים לכל פעולה בנקאית באופן שונה. למשל קיים הבדל בחישוב ימי-העסקים בין פעילות מזומנים, לבין העברה במט״ח, לבין מסליקה בין-בנקאית (מס״ב) לבין שיק רגיל לבין שיק בנקאי ועוד.. זה עדיין לא פוגע ביום-הערך בביצוע של כל הפעולות שמניתי; למשל אם נפקיד ביום ראשון שיק רגיל, אז למרות העובדה שהוא על תנאי ביתרת העו״ש למשך שלושה ימי-עסקים, עדיין יום הערך שלו ייחשב ליום ההפקדה, הוא יום ראשון. 
🗓 ברב המקרים כאשר מועד של פעולה מסוימת ״נופל״ על שבת, אזי הערך שלה יהיה ביום-העסקים הבא. עם זאת קיימות פעולות מעטות (בהתאם להגדרות בנק ישראל), אשר התנועה תוקדם ביום עסקים. 
🗓 החשיבות של יום-העסקים היא סדר והתאמה במשק הישראלי (אין קשר בין יום-עסקים ישראלי לבין אלו במדינות אחרות, הן בשל ימי-פעילות שונים, שבתונים, חגים ומועדים, וכמובן גם שעות עבודה שונות). 


מה קורה בחשבון הבנק בשבת?

אנו ערים לכך שמבחינת המערכת הבנקאית, יום שבת אינו נחשב ליום-עסקים (כמו גם בימי-חג, שבתון וערב-יום כיפור), ואז מה בעצם קורה?
🔘 כל שיק, כמעט כמו כל חיוב בחשבון, שהיה אמור לרדת בשבת, יידחה ליום-העסקים הבא.
🔘 במקרה של הוראת-קבע מחשבון לחשבון, יוקדם החיוב ביום-עסקים באותו חודש, שאמור היה לרדת ביום שבת.
וכאן אני ממליצה:

🔺 או מראש להחליט על מועד מאוחר יותר להעברת הכספים (רצוי לאחר מועד קבוע של הכנסה),
🔺 או להפנים שהחיוב עשוי לא לרדת עד שתהיה יתרה מספקת בחשבון (לרבות יתרה על תנאי),
🔺 או להישען על האפשרות שיקח עד 5 ימי-עסקים עד שהחיוב יתבטא בחשבון בערך יום העברת הכסף. 
🔘 במקרה של הלוואות, החיוב לרב יתאחר ליום העסקים הבא, אך ישנם מקרים מסוימים, אשר חיוב הקרן והריבית 
עשויים להקדים ביום-עסקים.
🔘 בפעולות במטבע זר תהיה דחייה גם כן ליום העסקים הבא של שני המטבעות. למשל — המרה בין שקל ל-$ תתבטא ביום שני.
🔘 בניגוד ליום עסקים רגיל המסתיים בשעה 18:30, יום שישי/ ערב חג יסתיים בשעה 14:00.
🔘 יש לקחת בחשבון שיש חגים של דתות אחרות, ומערכת הבנקאות בישראל ״מסדרת״ אחרת את שעות הפעילות בסניפים היעודיים והמאופיינים בלקוחות, אשר מרביתם בסניף משוייכים לאותה דת, ועדיין זה לא גורע מהגדרת יום-עסקים כיום-עסקים, אך יש להניח שיש התחשבות כלפי אותם לקוחות בסניפים היעודיים.

bottom of page