top of page

גילית שנגנב/ אבד לך פנקס-השיקים? 

לרכישת קובץ השוואת עמלות ומדריך לבחירת-בנק
לעמוד הפודקאסט של בנקאביליטי | שאל בנקאי
לשאר הטיפים הבנקאיים בנושא התנהלות שוטפת​
לעמוד הראשי של פינת הטיפ הבנקאי

מה האפשרויות העומדות בפנינו כאשר אנחנו צריכים לבטל שיקים, ולא בטוחים מה המספרים שלהם?

🔘 כל פנקס שיקים מתועד במערכת הבנקאית, לרבות מספרי-השיקים.
🔘 בכל פנקס יש 25 שיקים בכפולות של 25. למשל אם המספר של השיק הראשון בפנקס הוא 10001, אז המספר האחרון בו הוא 10025; הפנקס הבא אחריו יתחיל במספר 10026 ויסתיים במספר 10050. זה מסייע בסינון מה טווח השיקים הרלוונטיים לביטול.
🔘 כל מספר שיק שיורד בחשבון יהיה כתוב באסמכתא באותה תנועה. זה מסייע בסינון אילו מספרי-שיקים אין צורך לבטל.
🔘 באפשרותנו להסתייע בשיקים שכן מופיעים בחשבון לפחות עד שנה אחורה בתנועות באתר הבנק, או באמצעות התנועות שמופיעות בדיוור הישיר באתר הבנק עד שנתיים אחורה. 
🔘 כאשר מבטלים סדרת שיקים ברצף מספרי, יש הנחה בעמלת הביטול, והעמלה לא תהיה פר שיק.
🔘 אין להסיק שהשיק האחרון שירד הוא השיק האחרון בסדרה. לפעמים השיק האחרון שמחויב בחשבון הוא בכלל בין השיקים הראשונים שנכתבו בפנקס, ולכן כדאי לבדוק שיק שיק, תוך בדיקה ראשונית של מספרי הפנקסים בסדרה.
🔘 הבנקים מציעים שירותי קבלת מסרונים המתריעים על שיקים שיורדים, מה שעשוי לסייע במעקב אחר המספרים והסכומים שלהם.
🔘 לא לשכוח, בנוסף לפעולת הביטול, יש להמציא לבנק אישור משטרה, למען השיקים יוחזרו מסיבת ״טופס השיק בוטל״, ולא מסיבת ״אין כיסוי מספיק״ במקרה של העדר יתרה מספקת במועד חיוב השיק בפועל. 

הצטרפו לקהילת הבנקאות היחידה בישראל

לוגו שאל בנקאי אפור_edited.png
bottom of page