top of page

סוגי-שיקים

לרכישת קובץ השוואת עמלות ומדריך לבחירת-בנק
לעמוד הפודקאסט של בנקאביליטי | שאל בנקאי
לשאר הטיפים הבנקאיים בנושא התנהלות שוטפת​
לעמוד הראשי של פינת הטיפ הבנקאי

בגדול יש כל מיני סוגים של חיוב בחשבון. אחת האפשרויות לחייב את החשבון היא באמצעות שיק. נעמוד על סוגי-שיקים:
🔲  שיק רגיל — זהו השיק המוכר לכולנו, אשר נרשם ונחתם ע״י הלקוח. ברמה הבנקאית כוחו יפה עד חצי שנה מהתאריך הנקוב בו. תאריך הערך שלו הוא מועד הפקדתו בחשבון ביום העסקים. כלומר — אם הופקד ביום שבת, אזי הערך שלו יחושב החל מיום ראשון.
▪️ שיק בנקאי — זהו שיק המונפק ע״י הבנק כנגד חיוב חשבון הלקוח המעוניין להנפיקו. השיק יוחתם ע״י מורשי-החתימה בסניף, והוא נחשב לשיק בטוח, כך שהוא על תנאי רק במשך יום עסקים אחד (כי צריך לעבור סריקה במסליקה). כוחו של שיק בנקאי יפה לאורך שנים, אך לא קיים תיעוד כתוב (עבור הלקוח) ככל שזה נוגע לתוקף שלו. 
⬛️  שיק לביטחון — זהו הוא שיק רגיל לכל דבר; הבנק אדיש לעצם כוונת המושך באשר לתנאי-התשלום, אלא בוחן יתרה ותקינות של השיק בלבד (בימים עברו נהגו ליצור קשר עם הלקוח, ושאלו לנכונותו לכבד את השיק, ברגע שהיה מופיע עליו ״לביטחון״).
🔳  שיק מודפס — קיימת אפשרות להדפיס נוסח מיוחד בשיק, כמו למשל האפשרות להגביל את השיק בזמני-הפירעון שלו.
ישנם שיקים מודפסים מעוצבים, אך אותם ניתן להדפיס בחברה חיצונית, ולדאוג שהמספרים יהיו עוקבים לשיקים שהונפקו בבנק.
בד״כ פנקס-שיקים מודפס יהיה יקר יותר ויוזמן עם ספחים ייחודיים לעסק/ לחברה. 
◾️ שיק במטבע זר — זהו שיק אשר יחייב את חשבון המט״ח של הלקוח, וישא עלויות נוספות לעלות הפנקס. בד״כ שיקים מסוג זה משרתים לקוחות בעלי פעילות בין-לאומית ענפה (שגרירות, סוכנות-נסיעות וכו׳).

bottom of page