top of page

השפעת הפעילות הבנקאית של בעלי-השליטה על התשלום השנתי לרשות-המס
 

לרכישת קובץ השוואת עמלות ומדריך לבחירת-בנק:

עסק קטן | עסק גדול

לעמוד הפודקאסט של בנקאביליטי | שאל בנקאי

לשאר הטיפים הבנקאיים בנושא בנקאות עסקית

לעמוד הראשי של פינת הטיפ הבנקאי


כיצד נוכל לסייע לעצמנו לעבוד מסודר בחשבונות הבנק, כדי לא ״לתרום״ למס-הכנסה שלא לצורך..?

קורה לא מעט שבמקרה של חריגה בחשבון חברה או חריגה בחשבון פרטי, נוהגים בנקאים לבצע קיזוז בין החשבונות.
הבעיה אשר עשויה לצוץ בעקבות הקיזוזים היא אילוץ לשלם למס-הכנסה, בגין פעולות בנקאיות שניתן היה להימנע מהן, או לבצע אותן אחרת..

🔘 ראשית מומלץ בחום לבצע תיאום ציפיות עם הסניף, במקרה שיש חריגה בחשבון החברה/ בחשבון הפרטי של בעל-השליטה, ובמקרה שלא ניתן להשיגו, לתת הוראה קבועה מה כן ניתן לעשות.
🔘 במקרה שקיימת הוראה לבצע קיזוז בין החשבונות בעתות חריגה, מאוד חשוב לדאוג שהבנקאי שמבצע את ההעברה, ידע בוודאות איזו הערה נלווית להוסיף להעברה. זה יכול להיות:
▪️הלוואת-בעלים,
▪️החזר הלוואת-בעלים,
▪️משכורת,
▪️דיבידנד,
▪️כל הערה מובנית אחרת שנבחנת בקפידה בתיאום מול יועץ/ת-המס או רוה״ח שלכם.
המשמעות של בחירת מהות נכונה להעברה, תשפיע באופן ישיר על תשלום המס שתיאלצו אולי לשלם, וביצוע העברה שלא תהיה תואמת את הפעילות העסקית שלכם, עשויה לגרור תשלום שאולי יכלתם להימנע ממנו. 
🔘 יש כל מיני פתרונות בנקאיים עצמאיים, אשר עשויים לסייע לכם במקרה של כניסה לחריגה, ובמקרה שאתם פחות זמינים לסניף, כך שהנושא מטופל כבר באותו מעמד של החריגה, ואף עשוי למנוע אותה. למשל:
▪️פר״י מקזז,
▪️הוק׳ קבע מקזזת (מח-ן שהגדרתם),
▪️מסגרת יעודית מתוזמנת לחריגות במועדים קבועים.

העיקר שהפעילות הבנקאית תהיה תחת שליטה שלכם, תוך כדי שתהיה מסונכרנת עם הפעילות העסקית שלכם, ולא תהווה גורם שישפיע באופן שלילי על תשלומי-המס שלכם.
ליבון צרכים עם יועץ/ת-המס או רוה״ח ימנע העברות ״ספונטניות״ בשנת המס הבאה.

bottom of page