top of page

​​השירותים והמוצרים של בנקאביליטי

הרצאות | פאנלים | שולחן עגול | קורסים | סדנאות

ניתן להזמין הרצאה פרונטאלית/ דיגיטלית מותאמת לקהל-היעד, או הרצאה ע״פ נושא.

לקריאה נוספת בעמוד הרצאות.

מדריכים להתנהלות מול בנקים

 • הדרכים לטיפול במינוס (לפרטים)

 • השוואה בין תעריפוני-הבנקים לקוח ״יחיד״ ולקוח ״עסק קטן״ (לפרטים)

 • השוואה בין תעריפוני-הבנקים לקוח ״יחיד״ ולקוח ״עסק קטן״ + מדריך לבחירת הבנק המתאים (לפרטים)

 • השוואה בין תעריפוני-הבנקים לקוח ״עסק גדול״ + מדריך לבחירת הבנק המתאים (לפרטים)

 • #בנקאות_לנוער — פתיחת-חשבון והתנהלות מול בנקים (לפרטים

התנהלות מול בנקים 

 • התאמת הפעילות הבנקאית לפעילות העסקית

 • סקר בין הבנקים לשם פתיחת חשבון

 • פתיחת חשבון חברה 

 • רגולציה בנקאית

 • פעילות מנהלית 

 • בניית חליפת אשראי

 • פעילות חוצת-גבולות

 • גישור בנקאי בין לקוח ללקוח ובין לקוח לבנק (מיזם בלעדי. לקריאה נוספת)

 • חשבונות מיוחדים (חסוי, נאמנות, ירושות, תוש״ח, קטין)

למידע נוסף בעמוד אודות.

bottom of page