top of page

האפשרויות שלנו לשמור על דירוג-האשראי שלנו

לרכישת המדריך לטפל במינוס
לעמוד הפודקאסט של בנקאביליטי | שאל בנקאי
לשאר הטיפים הבנקאיים בנושא אשראי
לעמוד הראשי של פינת הטיפ הבנקאי

בשנים האחרונות נכנס אל חיינו דירוג-האשראי בצורה שעשויה להשפיע כמעט על כל צעד בחיינו, ולכן כדאי שנשים לב להתנהלות הבנקאית שלנו, אשר בכוחה לשפר או לשמר את הדירוג שלנו, או לפגוע בו.
מקצת הצעדים שבכוחנו להשפיע על דירוג-האשראי:

🔘 נניח שאתם צופים שיגיע עיקול לחשבון, תחילה תנסו להימנע מכך, אך אם כבר הוטל עיקול על החשבון, תחילה תבדקו אפשרות שלכם לשלם אותו, על-מנת שההתראה תיסגר בהקדם, ולאחר-מכן תנסו להסדיר את הנושא מול הרשות המעקלת. הסיבה לכך היא שברגע שמוטל עיקול על החשבון, זה אומר שיש התראה שלילית בחשבון. ההתראה השלילית עשויה לפגוע באופן מהותי בדירוג.
🔘 אם החלטתם לבטל שיק מסיבת אובדן או גניבה שלו, חשוב מאוד להציג אישור משטרה. האישור הזה יבדיל את סיבת החזרת השיק, במקרה שיחוייב בחשבונכם במועד בו לא תהיה יתרה מספקת. אם לא תציגו אישור משטרה במעמד ביטול השיק, במועד חיוב השיק ובמקרה של העדר כיסוי, השיק עשוי לחזור משתי סיבות: ״נתקבלה הוראת ביטול״ ו-״אין כיסוי מספיק״, והאחרונה תפגע בדוח-הדירוג שלכם; לעומת זאת אם תדאגו לאישור משטרה בהתאם, השיק יוחזר מסיבת ״טופס השיק בוטל״, וזה לא יפגע בדוח הדירוג שלכם.
🔘 רצוי מאוד לוודא שהחזרי-הלוואה משולמים בזמן, וזאת בעיקר לשם מניעת תשלום בגין ריבית פיגורים, וכמובן הזרמת התראה שלילית בחשבון, אשר תשפיע על הדירוג. אם מועד הוראת-הקבע להלוואה לא נח לכם — תבקשו מהסניף לשנות אותו, כך שהחזרי-ההלוואה יותאמו להכנסות, והסיכוי להיווצרות חריגה בחשבון יהיה נמוך.
🔘 נסו להעביר את חיובי-ההרשאות בחשבון להוראות-קבע בכרטיס האשראי, כך שיהיה לכם תאריך קבוע ומאחד של כל/ רב החיובים. פיזור של מועדי-חיוב לגורמים שונים פוגע בסדר, מקשה על המעקב ודורש שימת-לב גבוהה. אם יקרה חלילה שלא תהיה יתרה מספקת עבור אחד המוסדות המחייבים בהרשאה, יחידת-הגביה של אותו מוסד עלולה לפעול במהירות נגדכם, מה שעשוי לפגוע בדירוג-האשראי. כמו-כן, כדאי לוודא שהרשאה שחתמתם עליה, אכן מוקמת בחשבון באופן תקין, למען לא יגיע חיוב הרשאה לחשבון, אך המערכת תחזיר את החיוב, כי ההרשאה לא קיימת, וגם זה יגרום לתהליך נגדכם ע״י יחידת-הגביה של אותו מוסד. 
🔘 הימנעו מחריגה בחשבון. במקרה הצורך בחנו את גובה מסגרת האשראי שלכם (אם קיימת), ותתאימו אותה לפעילות השוטפת. יש לזכור שתפקידה של המסגרת הוא לסייע ב״פיקים״, ולא לשמש כהלוואה תמידית.
🔘 תעקבו אחר ההתנהלות בכל חשבונותיכם, גם אם זה לא תפקידכם בניהול כלכלת-הבית, אך עדיין האחריות חלה עליכם, בשל היותכם מוגדרים בעלים בחשבון. 
🔘 כאשר אתם מתבקשים לחתום ערבות עבור צד ג׳ (חברה בע״מ, מכרים, משפחה), שימו לב שהאשראי הזה נספר כאילו אתם בעלי-ההתחייבות והחוב, מה שמשפיע על דירוג-האשראי. 
🔘 אם החזקתם בעבר כרטיסי-אשראי אשר בוטלו, וודאו שחברת-האשראי מוחקת את המסגרת של הכרטיסים הללו. 
🔘 בדקו את קבוצת-הסיכון אליה אתם משוייכים בבנק — שאלו את הבנקאי אודות הישויות בקבוצה; לא תמיד הקבוצה מעודכנת כמו שצריך, וזה עלול להשפיע לרעה על הדירוג.
🔘 אל תקחו אשראי חדש אם אתם לא צריכים, אפילו אם הריבית אפסית. מעבר לזה שאשראי צריך להחזיר, הרי שהוא מחושב בדוח הדירוג ומשפיע עליו.  
🔘 במקרה של ריבוי הלוואות, בדקו אפשרות של איחוד רק אם זה משרת אתכם, כמו למשל במקרה של צורך בהקטנת ההחזרים החודשיים.. עומס של החזרים להלוואה עשוי ״לחנוק״ אתכם ולפגוע בהתנהלות הבנקאית, מה שיביא אתכם לניצול מירבי של האשראי, קרי פגיעה בדירוג.
🔘 אם אינכם נוהגים להיכנס למינוס, אנא הימנעו מהקמת מסגרת בחשבון. 
🔘 עקבו לפחות אחת לשבוע שאין שינוי/ עדכון בחשבונכם, החל מבדיקת יתרת העו״ש וכלה בהתראה חדשה. ככל שתהיו עם האצבע על הדופק, כך תוכלו ״להכות בברזל בעודו חם״.
🔘 הורים לצעירים — שימו לב שדירוג-אשראי חל מגיל 18. משמע אם חתמתם על הזמנת כרטיס-אשראי לחשבון של קטין, זה עלול לפגוע לו בדירוג.
🔘 יש להבדיל בין דוח הדירוג הכללי, לבין דוח הדירוג הפנימי הקיים בבנק בו יש/ היה לכם חשבון. החישוב נעשה באופן אחר, כמו גם האופן בו נקבע הציון (טווחים שונים). עוד יש לקחת בחשבון שהדירוג הפנים-בנקאי לא נגלה לעיניכם, והוא מהווה כלי עבור הסניף בשיקולי-אשראי ועוד. הבדל נוסף בין השניים הוא שההערות בדירוג הםנימי לא נמחקות, לעומת אלו הקיימות בדירוג הכללי, אשר נמחקות לאחר 3 שנים מרגע סגירתן. 
🔘 היזהרו מ״מחיקת״-נתונים. גם אם יראה כאילו הציון שלכם השתפר, ברגע שביקשתם למחוק נתון אחד, כל הדוח ימחק, ודוח ״לבן״/ ״נקי״ מצטייר לא טוב בעיני ספקי-האשראי, ואתם הופכים ל״חשודים״ בעיניהם. כן יש אפשרות לערער על הציון, במקרה שיש לכם עילה מוצדקת, וזאת ניתן לעשות באמצעות האתר של בנק ישראל

🔘 עיקר רשימת המוצרים שנכללים תחת אשראי: הלוואה, מסגרת עו״ש, כרטיס אשראי, שימוש ביתרה על תנאי, ערבות בנקאית, ערבות לצד ג׳, משכנתא, אשראי חוץ-בנקאי, אשראי דוקומנטרי. כל ניצול שלהם מחושב בדוח-הדירוג שלכם.

bottom of page