top of page

העברת החשבון לסניף אחר
 

לרכישת קובץ השוואת עמלות ומדריך לבחירת-בנק

לעמוד הפודקאסט של בנקאביליטי | שאל בנקאי

לשאר הטיפים הבנקאיים בנושא פעולות מנהליות

לעמוד הראשי של פינת הטיפ הבנקאי


כאשר אנו מעבירים חשבון as is מסניף אחד של הבנק לסניף האחר שלו, כדאי שנדע כמה דברים בטרם ביצוע ההעברה:
🔘 מאחר שמדובר בהעברה אוטומטית של החשבון, הסניף ידרוש חתימת כל בעלי-החשבון באותו מעמד, שמא לא יקרה מצב בו ההעברה נעשתה שלא ביודעין כל בעלי-הזכויות והחובות בחשבון. 
🔘 העברת החשבון לוקחת מספר ימים עד לקליטתה. בזמן הזה עוד ניתן להתחרט ולבטל את הבקשה להעברת החשבון. כמו-כן, גם לבנק הקולט יש אפשרות לא לקלוט את החשבון.
🔘 ניתן לבצע את העברת החשבון או באמצעות הסניף המעביר או באמצעות הסניף הקולט. קורה לא אחת שהסניף ממנו מועבר החשבון יפנה את הלקוחות אל הסניף הקולט לשם ביצוע ההעברה, כי מלכתחילה יכול הסניף הקולט לא להסכים לקלוט את החשבון, אז פניה ישירה לסניף הקולט יכולה לחסוך זמן יקר וטירחה לכל הנוגעים בדבר.
🔘 הבנק יכול להפעיל שיקול-דעת אם לאשר את העברת החשבון/ לסרב לבקשה. בד״כ זה יישען על שיקולי-אשראי, אם כי עשויים להיות שיקולים נוספים.
🔘 הנתונים שמשתנים במעבר הם: מס׳ הסניף ומס׳ החשבון (למרות שניתן לנסות להקליד מס׳ זהה לקיים, אך הדבר לא מובטח, בעיקר במקרה שקיים או היה קיים מספר חשבון זהה). 
🔘 למרות שהשיקים שהודפסו בחשבון הקיים עדיין ראויים לשימוש, יש לקחת בחשבון שהסליקה שלהם טיפה שונה, כך שמצד אחד החיוב יבוא לידי ביטוי תחת המספר החדש, אבל הסריקה היא עדיין של השיק עם פרטיו הישנים.
🔘 עד למועד פקיעת-התוקף של הכרטיס הבנקאי, ניתן יהיה להשתמש בו, אך בעת פקיעת-תוקף של הכרטיס, יגיע במקומו פלסטיק חליפי עם מס׳ החשבון החדש. יש לוודא לאן יגיע הכרטיס — בין אם לכתובת המופיעה על פרטי-הלקוח (ואז כדאי לוודא את תקינותה במערכת), ובין אם לסניף.
*במקרה שמס׳ הכרטיס לא זהה, יש לוודא שהמוסדות המחייבים בהוראת-קבע יעודכנו בהתאם.
🔘 אמנם הרשאות לחיוב חשבון מועברות באופן אוטומטי, אך הסליקה של המוסד המחייב מעודכנת על החשבון הישן, ואז במקרה שאנחנו נדרשים לציין את 4 הספרות האחרונות של אמצעי התשלום בעיקר לשם הזדהות, יש לציין את מס׳ החשבון הישן; כמובן שאפשר פשוט לעדכן באופן עצמאי את נתוני-החשבון החדשים בכל עת.
🔘 יש לוודא את תקינות הנתונים המנהליים או בטרם העברת החשבון או לאחריה; למשל עדכון פרטי-התקשרות, הוספת/ גריעת מיופה-כח וכיו״ב.
🔘 במקרה שסניף נסגר החשבון יעבור תהליך זהה. יש לשים לב שההודעה אודות סגירת הסניף, עם פרטי הסניף הקולט, אמורה להגיע בדיוור ישיר או לכתובת החשבון או באתר הבנק. במקרה שאתם מתוודעים לתהליך מספיק זמן לפני, תעשו את שיעורי-הבית בהתאם, ותסיקו אם יש סניף אחר שתעדיפו לעבור אליו, או אולי אפילו לבנק אחר.
🔘 שימו לב שיש באפשרותכם להפיק מידע אודות החשבון, גם אם הסניף נסגר. 

bottom of page