top of page

שיק במט״ח
מתי יופקד במעמד הלקוח? מתי יישלח לגוביינא (לבדיקה)?
 
לרכישת קובץ השוואת עמלות ומדריך לבחירת-בנק
לעמוד הפודקאסט של בנקאביליטי | שאל בנקאי
לשאר הטיפים הבנקאיים בנושא מט״ח וסח״ח
לעמוד הראשי של פינת הטיפ הבנקאי

במקרה של הפקדת שיק במט״ח קיימות שתי אפשרויות:
🔘 הבנק יאשר להפקיד את השיק בעלות הנקובה בתעריפון הבנק, והשיק יהיה זמין בין 7-14 ימי-עסקים. 
🔘 במקרה של סכומים גבוהים/ לקוח חדש/ התראות ועוד, הבנק יטה לשלוח את השיק לגוביינא.

מה זה בעצם אומר?
🔘 הבנק בארץ מחתים את הלקוח על מסמכים יעודיים, ולאחר מכן שולח את השיק בצורה מאובטחת לבנק בחו״ל אליו הוא משוייך.
🔘 המטרה במשלוח השיק לגוביינא היא קבלת אישור מוחלט של הבנק מנפיק השיק, כך שאין סיכוי שיוחזר.
🔘 הסיבה למשלוח לגוביינא היא בשל העדר הסכם בין מסלקות הבנקים בארץ לבין מסלקות הבנקים בחו״ל, משמע — השיק יכול גם לחזור לאחר שנתיים, ואפילו לאחר סגירת החשבון בחו״ל; זה אומר שהבנק המפקיד לא יכול להסתמך על היתרה של השיק לטובת פעילות של הלקוח בחשבונו, מה שהופך את סכום השיק לאשראי, במקרה שהבנק כן יפקיד את השיק לחשבון ישירות, ולא ישלחו לגוביינא.. משלוח השיק לגוביינא מהווה עבור הבנק בטוחה לכך שהשיק לא יוחזר.
🔘 במשלוח שיק לגוביינא חשוב מאוד לשמור את כל המסמכים, אשר מהווים אסמכתא שהשיק היה ברשותכם, לרבות צילום שני צדדיו.
🔘 אם יש דחייה/ אי-כיבוד של השיק, על הבנק שהחזיר את השיק לשלוח תשובה רשמית לבנק המפקיד, לעתים בליווי השיק שנשלח, לעתים לא (תלוי בסיבת-ההחזרה). לבנק בארץ אין שיקול-דעת/ יכולת לערער לגבי דחיית-השיק. 
🔘 אם השיק יאושר ע״י הבנק בחו״ל, אזי כנגד השיק יבוצע זיכוי לחשבון הלקוח.
🔘 מאחר שמקור הזיכוי הוא בהעברת סוויפט, אז הלקוח ישלם עמלת העברה נכנסת הנקובה בתעריפון הבנק המפקיד, ועשוי לשלם עמלות נוספות של הבנק המעביר בחו״ל, זאת בניגוד לעמלת הפקדת-שיק במט״ח, אשר נזכיר — נקובה בכמה דולרים.
🔘 יש לשים לב שבמקרים מסוימים יבקש הבנק אסמכתאות נוספות לשם ביצוע העסקה, וזאת בעקבות הוראות הרגולטור (בד״כ זה יהיה רלוונטי או לחוק איסור הלבנת-הון, או לחוק ה- FATCA).
🔘 כדי להימנע מהחזרה טכנית של השיק, מומלץ לחתום בגב השיק ע״פ הנחיית הבנק במעמד העסקה, כדי שלא יהיו יותר מדי היסבים, או שמא יהיו לא תקינים.. כמו-כן, רצוי לוודא שהבנק מטביע חותמת יעודית על השיק במקרה של הפקדה ישירה לחשבון. 
🔘 אם יש לכם אפשרות לבחור, אז בסכומים מסוימים רצוי מלכתחילה לבקש שיבצעו עבורכם העברה, ולא שיק; לחלופין תשאלו תחילה בסניף אם עשויים לשלוח את השיק לגוביינא, או שיהיו מוכנים להפקיד את השיק ישירות לחשבון, ואז תדעו כיצד לפעול, מאחר שהפקדת שיק במט״ח, כפי שנוכחנו לדעת, זולה הרבה יותר מהעברה.
🔘 הפקדת שיק ישירות לחשבון המט״ח כרוכה בהמתנה של 7- 45 ימי-עסקים (של שתי המדינות), וזאת בהתאם לסוג השיק, סוג המטבע ולפעילות בחשבון המט״ח לאחר הפקדת השיק. 
🔘 במקרה של משלוח השיק לגוביינא לא ניתן בוודאות לדעת את זמן ההמתנה, אלא רק להעריך (כחודש המתנה), אך מייד לאחר אישורו, הזיכוי בחשבון מיידי והתנועה לא על תנאי. 

 

bottom of page