top of page

פתיחת חשבון עבור תושב-חוץ — קשה, או בלתי-אפשרי?
 
בעקבות הוראות רגולטוריות, קיים הבדל בהתנהלות חשבון-בנק של תוש״ח לעומת חשבון של תושב ישראל, עם וללא קשר לאזרחותו.
🌎 הבנקים החילו מדיניות הפרדה בין מרכזי-תוש״ח לבין סניפים רגילים, לשם התנהלות נוחה וריכוז כל הפעולות בהתאם להוראות הרגולציה. 
🌎 פתיחת-חשבון של תוש״ח מותנית במסמכים נוספים בהתאם למדינת התושבות, לסוג הפעילות, למקור הכספים ועוד; יש לקבוע מועד פגישה מראש, ולשריין לטובת התהליך לפחות כשעתיים בהתאם למורכבות פתיחת-החשבון (אישור סופי לפתיחת-החשבון עשוי לקחת כשבוע ימי-עסקים).
🌎 בנוסף להתניית הצגת מסמכים ושאר רגולציה, קיימים גם תנאים מספריים, כמו דרישה למינימום סכום להשקעה, פעילות בנקאית שוטפת ועוד. כאן הבנקים הכתיבו מדיניות אשר תתן מענה גם לרווחיות שלהם; למשל לבנק לא יהיה כדאי לפתוח חשבון רק לשם פעילות הכנסה של שכ״ד מנכס הקיים בארץ ע״ש תוש״ח.. מצד שני יש מדיניות חדשה בחלק מהבנקים (ואולי זה יחול בכלל המערכת הבנקאית) — לא מאפשרים לתוש״ח לנהל השקעות בבורסה בחשבון הבנק, וזה הגיע למצב בו מכריחים לקוח למשוך/ לפרוע את תיק ההשקעות, ללא קשר לביצועים של כל נייר. לצערי לא תמיד מציינים בפני הלקוח את האפשרות להעביר את התיק כמות שהוא לחשבון אחר על שמו (גם אם מתנהל בחו״ל); לא בטוחה אם זה קשור לתהליך המסורבל בהעברה של תיק השקעות לחו״ל, או סתם מחוסר ידיעה, אבל שתדעו — זה כן אפשרי להעביר את התיק, ולא למכור אותו. הבעיה היא שלא תמיד מודיעים בזמן, או אף מכריחים למכור את התיק מהרגע להרגע, וזה כבר עלול ליצור נזק.   
🌎 מומלץ לוודא במעמד פתיחת-החשבון: קיום פרטי-התקשרות ישירים לבנק (לרבות אי-מייל), עלויות התנהלות ח-ן מט״ח (לרבות העברות מ/לחו״ל), צירוף לשירות בערוצים הישירים לשם חסכון בעמלות ובזמן ועוד.
במקרה של אשראי לתוש״ח שיקולי-האשראי שונים ונוקשים יותר לעומת תושב בעל אזרחות ישראלית.
🌎 יש לקחת בחשבון שמה שהיה הוא לא שיהיה; בנק יכול לתת מענה מסוים במועד מסוים, ובעקבות שינויי רגולציה או בשל מדיניות-פנים, עשוי לשנות את התכתיבים והתנאים לפתיחת-החשבון ולהתנהלותו, וזה בהמשך למה שכתבתי קודם לכן. תחשבו טוב טוב עד כמה משרת אתכם לנהל חשבון תוש״ח בישראל, ומה מטרתו, טרם אתם פותחים את החשבון. עוד כדאי לשים לב שבמקרה שאתם פותחים עבור בן-משפחה (ילדים או נכדים), כיצד זה ישפיע עליו בעתיד. 

לרכישת המדריך לבחירת בנק
לשאר הטיפים הבנקאיים בנושא פעולות מנהליות
לעמוד הראשי של פינת הטיפ הבנקאי

הצטרפו לקהילת הבנקאות היחידה בישראל

לוגו שאל בנקאי אפור_edited.png
bottom of page