top of page

פתיחת חשבון עבור תושב-חוץ — קשה, או בלתי-אפשרי?
 
בעקבות הוראות רגולטוריות, קיים הבדל בהתנהלות חשבון-בנק של תוש״ח לעומת חשבון של תושב ישראל, עם וללא קשר לאזרחותו.
🌎 הבנקים החילו מדיניות הפרדה בין מרכזי-תוש״ח לבין סניפים רגילים, לשם התנהלות נוחה וריכוז כל הפעולות בהתאם להוראות הרגולציה. 
🌎 פתיחת-חשבון של תוש״ח מותנית במסמכים נוספים בהתאם למדינת התושבות, לסוג הפעילות, למקור הכספים ועוד; יש לקבוע מועד פגישה מראש, ולשריין לטובת התהליך לפחות כשעתיים בהתאם למורכבות פתיחת-החשבון (אישור סופי לפתיחת-החשבון עשוי לקחת כשבוע ימי-עסקים).
🌎 בנוסף להתניית הצגת מסמכים ושאר רגולציה, קיימים גם תנאים מספריים, כמו דרישה למינימום סכום להשקעה, פעילות בנקאית שוטפת ועוד. כאן הבנקים הכתיבו מדיניות אשר תתן מענה גם לרווחיות שלהם; למשל לבנק לא יהיה כדאי לפתוח חשבון רק לשם פעילות הכנסה של שכ״ד מנכס הקיים בארץ ע״ש תוש״ח.. 
🌎 מומלץ לוודא במעמד פתיחת-החשבון: קיום פרטי-התקשרות ישירים לבנק (לרבות אי-מייל), עלויות התנהלות ח-ן מט״ח (לרבות העברות מ/לחו״ל), צירוף לשירות בערוצים הישירים לשם חסכון בעמלות ובזמן ועוד.
במקרה של אשראי לתוש״ח שיקולי-האשראי שונים ונוקשים יותר לעומת תושב בעל אזרחות ישראלית.
🌎 יש לקחת בחשבון שמה שהיה הוא לא שיהיה; בנק יכול לתת מענה מסוים במועד מסוים, ובעקבות שינויי רגולציה או בשל מדיניות-פנים, עשוי לשנות את התכתיבים והתנאים לפתיחת-החשבון ולהתנהלותו. 


בחזרה לשאר הטיפים הבנקאיים בנושא פעולות מנהליות
בחזרה לעמוד הראשי של פינת הטיפ הבנקאי

הצטרפו לקהילת הבנקאות היחידה בישראל

לוגו שאל בנקאי אפור_edited.png
bottom of page