top of page

האם ומתי עדיף לבצע פירעון מוקדם להלוואה?

לרכישת המדריך לטפל במינוס
לעמוד הפודקאסט של בנקאביליטי | שאל בנקאי
לשאר הטיפים הבנקאיים בנושא אשראי
לעמוד הראשי של פינת הטיפ הבנקאי

🔘 סוג ההלוואה הנפוץ ביותר ניתן בלוח שפיצר (לוח 10); מה שנח בהלוואה מסוג זה הוא שההחזרים החודשיים דומים, כך שקל יותר להיערך לכל החזר, ואין ״הפתעות״..
🔘 התמהיל של ההלוואה בנוי באופן כזה שבתחילת התקופה ההחזרים של הקרן יחסית קטנים, ועם הזמן גדלים, לעומת ההחזרים של הריבית, אשר גבוהים יחסית, ועם הזמן קטנים, כך שגובה ההחזר החודשי נותר דומה, והדבר היחיד שמשתנה זה התמהיל של ההלוואה. בציור ניתן לראות תיאור מאוד כללי של האופן בו ההלוואה בנויה.
🔘 ההלוואה ניתנת לפי סכום נתון של הקרן, אך הריבית מחושבת באחוזים על סכום הקרן. מכיוון שהקרן משולמת בכל חודש, כך החישוב של הריבית יהיה על קרן נמוכה יותר, מה שמקטין את החזרי-הריבית (האבסולוטית) בכל תשלום.
🔘 ברגע שאנחנו מעוניינים לפרוע הלוואה לפני מועד הפירעון שלה, אנחנו נהיה פטורים מתשלום הריבית הנותרת (בהתייחס להלוואה לא צמודה, ובהתעלם מעמלת אי-הודעה מוקדמת ועמלת פירעון מוקדם). זה אומר שבמעמד פירעון מוקדם של הלוואה, אנו נשלם רק על הקרן שנותרה, וקצת מהריבית שנותרה לאותו חודש.
🔘 נבחן עלות מול תועלת, כלומר נבין תחילה את הסיבה שלנו לרצות לפרוע את ההלוואה, ואז נבחן את התזמון לפרוע נשתמש בציור להמחשת הדוגמא —  נניח  שלקחתי הלוואה בסך 100 א׳ ש״ח, ונניח שנותר לי ממנה 80 א׳ ש״ח, ונניח שאני מעוניינת לפרוע את ההלוואה לאחר התשלום החמישי; לפי הציור אמנם שילמתי סכום מסוים עבור ה-20 א׳ ששילמתי, אך עדיין אני צריכה לשלם ריבית בגין ה-80 א׳ הנותרים, שזה לא מעט.. זה מצב בו יש לבחון לעומק את הכדאיות לפרוע.. מה קורה אם נותרו לי רק 10 א׳ ש״ח לתשלום מתוך ה-100 א׳ שלקחתי..? נניח שנותרו לי עוד שני תשלומים לסיום ההלוואה, ואני מעוניינת לפרוע לאחר התשלום ה-14.. ניתן לראות שנותר לי הפרש זעום לתשלום הריבית, ואז השיקולים שלי לפירעון מוקדם יהיו אחרים, כמעט ללא נגיעה בגובה הריבית, כי היא כבר פחות משפיעה על ההחזרים, בין אם אמתין עוד שני תשלומים, לעומת אם אפרע כאן ועכשיו.
🔘 במילים אחרות, כאשר נשקול אם לפרוע מוקדם הלוואה קיימת, ניקח בחשבון גם את אחוז-הריבית, כמות ההלוואות שלנו, מטרת-הפירעון, יתרת הקרן של ההלוואה המיועדת לפירעון, התקופה הנותרת, קנסות ועמלות-פירעון ועוד..
🔘 לגבי עמלת אי-הודעה מוקדמת בהלוואה לא צמודה, יש אפשרות לחתום על מסמכים לפני מועד הביצוע (נתון שעשוי להשתנות), כך שתינתן הוראה עתידית לפירעון, שפוטרת מעמלה זו, ונשלם אך ורק את עמלת הפירעון המוקדם, אשר מסתכמת בכמה עשרות שקלים (ומפוכחת ע״י בנק ישראל). 
🔘 קיימים לוחות נוספים של תמהיל בהלוואות קמעונאיות, למשל הלוואות גישור/ בלון/ גמישה ועוד..
במעמד לקיחת ההלוואה נוכל מלכתחילה לבנות אותה בצורה אסטרטגית, כך שהיא תענה לצורך שלנו לפרוע אותה מוקדם יותר, מבלי להפסיד ולשלם קנסות מיותרים.
🔘 בעת פירעון חלקי של הלוואה יש אפשרות ״לשחק״ איתה, כך שנוכל לבחור בין האפשרות להותיר את תקופת ההלוואה כפי שהיא, וההחזרים יהיו נמוכים יותר (משרת אותנו במקרה שאנו מעוניינים להקל על עצמנו ולהותיר עבורנו יתרה פנויה), או להותיר את ההחזרים כפי שהם, ובכך תקופת ההלוואה מתקצרת.
🔘 במקרה של הלוואה צמודת-מדד, כדאי לחשוב לעומק מלכתחילה אם זו אכן ההלוואה המתאימה, וכמובן לוודא שאתם מקבלים טופס יעודי המדגיש בפניכם שמדובר בהלוואה צמודת-מדד, מאחר שזו עשויה להיות יקרה יותר, גם אם הריבית בה נמוכה ביחס לריבית המוצעת בהלוואה לא צמודה. יש לקחת בחשבון שבפירעון מוקדם של הלוואה צמודת-מדד יש עמלת הפרשי-הצמדהף בנוסף לעמלות האחרות הנהוגות בפירעון הלוואה.

 

1.1. לוח שפיצר.JPG
bottom of page