top of page

הלוואת-הסדר/ הסדר-חוב
(השלב האחרון בסניף, בטרם העברת החשבון ליחידת-הגביה של הבנק).
להאזנה לפרק הפודקאסט:


לרכישת המדריך לטפל במינוס
לעמוד הפודקאסט של בנקאביליטי | שאל בנקאי
לשאר הטיפים הבנקאיים בנושא אשראי
לעמוד הראשי של פינת הטיפ הבנקאי

ברגע שאתם שומעים את המילה ״הסדר״ במסגרת מתן הלוואה, כדאי שתדלק לכם נורה אדומה..
🔘 המשמעות של הלוואת-הסדר היא שלקוח הגיע למצב בו הוא לא יכול לעמוד בהחזרים של התחייבויותיו כלפי הבנק, והבנק, בניסיון למזער נזקים ולא לספוג מה שנקרא בעגה המקצועית ׳הפרשה כלכלית׳ (הפסדים בגין פעילות האשראי של הלקוח), מציע ללקוח לאגד את כל ההתחייבויות תחת מטריה אחת.

🔘 ההתחייבויות הקיימות יכולות לכלול את סוגי-האשראי הבאים:
▪️הלוואה

▪️מסגרת עו״ש
▪️חוב בכרטיס-אשראי *בנקאי*

🔘 ברגע שהבנק החליט לאגד את כל ההתחייבויות תחת הלוואת-הסדר, זה אומר במילים אחרות שהוא לא מעוניין בפעילות עתידית של הלקוח בבנק, או לפחות לא פעילות הכוללת אשראי.

🔘 הלוואת-הסדר היא הישורת האחרונה בטרם לקוח יועבר להליך משפטי, ובמסגרת הלוואה זו יבטל הבנק את כרטיס-האשראי הפנים-בנקאי (ויבצע פירעון מוקדם של כלל התשלומים); במקרה הצורך גם יבטל הרשאות בחשבון (נתון לשיקול-דעת, כי הבנק מעוניין להימנע להיות שוב בסיטואציה של החזרי-חיובים מסיבת אכ״מ); יבטל את מסגרת העו״ש וכל פעולה אחרת, אשר עלולה להביאו שוב למצב של שיקול-אשראי. 

🔘 טיפ חשוב ביותר! גם אם הבנק יוזם את ביטול הכרטיס, תבקשו שביטולו יהיה *ביוזמתכם*, כדי לחסוך בפגיעה נוספת בדירוג-האשראי.
 
🔘 ברגע שמוזרמת הלוואת-הסדר בחשבון, אז גם הסימול היחודי של הלוואה זו (אם קיים) עשוי לפגוע בדירוג-האשראי, וכמובן שכל עוד ההלוואה קיימת (ועד שלוש שנים ממועד סיומה), דבר הזרמתה יופיע בדוח חיווי-האשראי, מה שעשוי להתקבל בעין פחות יפה אצל ספקי-האשראי האחרים, וליצור ללקוח קושי בקבלת משכנתא/ הלוואה/ ספקים ועוד. 

🔘 הדרכים להימנע מהגעה למצב של הלוואת-הסדר הן:

▪️לנסות להתנהל נכון,
▪️לחשב בכל לקיחת אשראי את יכולת ההחזר,
▪️לא להתפזר בכל מיני סוגי-אשראי,
▪️להתאים את סוג האשראי לפעילות (למשל — מסגרת עו״ש מתאימה לפעילות השוטפת בחשבון, והלוואה מתאימה לצורך ספציפי),
▪️לבנות אסטרטגיית אשראי בונה.

  • הלוואת-הסדר
  • הלוואת-הסדר
  • הלוואת-הסדר
bottom of page