top of page

איזה הרכב-חתימה מתאים לי?

לרכישת קובץ השוואת עמלות ומדריך לבחירת-בנק

לעמוד הפודקאסט של בנקאביליטי | שאל בנקאי

לשאר הטיפים הבנקאיים בנושא פעולות מנהליות

לעמוד הראשי של פינת הטיפ הבנקאי


 הרכב-חתימה הוא האופן בו נבחר לחתום בבנק, על-מנת שיתאפשר לנו לנהל את החשבון באופן הנגיש והבטוח ביותר.
🖊 ״לבדו״ — נצרכת חתימה אחת בלבד של בעל-החשבון (חשבון יחיד).
🖊 ״חתימה+ חותמת״ — נצרכת חתימה אחת בלבד של אחד מבעלי-החשבון/ מורשי-החתימה בחשבון בליווי חותמת מותאמת לזו שנסרקה בחשבון. (מתאים לחשבון חברה, עסקי, ועד וכיו״ב).
🖊 ״כל אחד לחוד״ — נצרכת חתימה של אחד מבעלי-החשבון/ מיופי-הכח.
🖊 ״כולם יחד״ — נדרשת חתימת כל בעלי-החשבון/ מורשים בחשבון+ חותמת. יש לשים לב שבמקרה שאחד מבעלי-חשבון משותף נפטר, הרכב-חתימה זה עשוי להוות בעיה בהמשך ניהול החשבון באופן שוטף, והחשבון עשוי להיחסם לפעילות. 
🖊 ״מורכב״ — בחירת אופן-חתימה ע״פ התאמה אישית. למשל: ״עד 20,000 ₪ כל אחד לחוד; מעל - כולם יחד״, או במקרה שיוצרים קבוצות של מורשי-החתימה — ״א׳ לבדו, ב׳+ג׳ יחדיו״, או ״בעל החשבון לבדו ושני מיופי-הכח יחדיו״ וכיו״ב.
🖊 ״טביעת אצבע״ — קיימים מקרים חריגים בהם ניתן לסרוק טביעת-אצבע של לקוח; למשל במקרה בו אדם הוא בעל קושי בראיה.

bottom of page