top of page

חשבון נאמנות
 

לרכישת קובץ השוואת עמלות ומדריך לבחירת-בנק

לעמוד הפודקאסט של בנקאביליטי | שאל בנקאי

לשאר הטיפים הבנקאיים בנושא פעולות מנהליות

לעמוד הראשי של פינת הטיפ הבנקאי


🔖 חשבון מסוג נאמנות מנוהל ע״י נאמן, בד״כ עו״ד אחד או יותר עבור נהנה המיוצג ע״י אותו עו״ד. 
🔖 הנהנה הוא זה שהפעילות מנוהלת עבורו, הוא רשום בחשבון כנהנה, אך לא יכול להיות רשום כבעל החשבון, ולא יכול לקבל מידע מהבנק, אלא מעוה״ד שלו, אשר רשום כבעל-החשבון. 
🔖 חשבון מסוג זה מתאים לניהול עסקה חד-פעמית אותה אתם לא מעוניינים לנהל בחשבון השוטף; לדוגמא: עסקת נדל״ן, חלוקת ירושה, עסקה מסחרית וכד׳. לא ניתן לנהל חשבון נאמנות עבור פעילות שוטפת.
🔖 יש לוודא עם עוה״ד את שכר-הטירחה והרגולציה באשר לניהול החשבון (לפעמים עליכם להמציא מסמכים כלשהם, על-מנת שהבנק יאשר את פתיחת החשבון).
🔖 במקרה של מחלוקת חשבון הנאמנות יכיל בד״כ שני בעלי-חשבון (עורכי-דין המייצגים כל צד בנפרד) על-מנת לשמור על הסכום המשותף ולהימנע מזליגת כספים שנויה במחלוקת. כמובן רצוי שכל פעולה בנקאית תבוצע בחתימת שני עורכי-הדין, וזאת ניתן לוודא כאשר שני עורכי-הדין ידאגו להרכב חתימה ״כולם יחד״. 
🔖 במקרה שתאגיד מתחייב בפניכם להפקיד את כספכם בחשבון נאמנות (בד״כ בפרוייקט נדל״ן), מומלץ לוודא את שם עוה״ד בעל/ת החשבון, ושפרטיו/ה תואמים לכתוב בחוזה, ואף וודאו שהשיק/ ההעברה יהיו לפקודתו/ה בנאמנות עבור הפרוייקט. תחום הנאמנות חשוף לסיכונים, ויש לבחון לפרטי-פרטים כל עסקה. אם השיק יהיה רשום רק לפקודת שמו של עוה״ד, זה אומר שבאפשרותו להפקיד את השיק לכל חשבון בו הוא בעלים, כמו גם לחשבונו הפרטי, ולכן יש חשיבות לציון ״בנאמנות״ בשיק.
🔖 נאמנות כללית (חשבון פיקדונות עו״ד) תנוהל עבור נהנים לא מוצהרים בחשבון אחד בלבד בכלל הבנקים, וכל פעולה לא תעלה על 100 א׳ ₪, ויתרה כוללת של החשבון בסוף יום-העסקים לא תעלה על 300 א׳ ₪.

bottom of page