top of page

הכירו את האקדמיה — המקום ללמוד להתנהל מול בנקים

בראייה שלי עצמאות בנקאית היא היכולת להיות הבנקאים של עצמנו, ובכך להפחית את התלות שלנו בבנקים, כל אחד כפי יכולתו.
בעמוד זה תוכלו למצוא כלים בנקאיים, העשויים להקל עליכם בדרך לעצמאות בנקאית. כל שנותר לכם זה לבחור את הפלטפורמה הנוחה לכם.

לנוחיותכם עמוד ייעודי של ריכוז קישורים.

*התוכן נכתב בעמל רב, ומוגש באדיבות רבה, ועל-כן, כל הזכויות שמורות©️; אין להעתיק/ להעביר/ לשכפל/ לצלם/ להפיץ/ לפרסם/ להציג בפומבי/ למסור לצד ג׳ וכיו״ב.
*כמו-כן, התוכן לא מוגש כיעוץ או כהמלצה, ולא חלה אחריות על האתר/ בעליו באשר לקריאה/ להבנה/ לפרשנות את התוכן, ובאותה נשימה ט.ל.ח..
מומלץ לקרוא בהרחבה את תנאי-השימוש באתר..

 

bottom of page