top of page

עסקות ומשיכות בכרטיס בנקאי בחו״ל

🔘 כרטיס בנקאי בין-לאומי יכול להיות או כרטיס נטען, או כרטיס חיוב מיידי (דיירקט), או כרטיס אשראי.
🔘 ניתן לשייך רק את כרטיס האשראי לחשבון המט״ח.
🔘 שיוך כרטיס לחשבון המט״ח מאפשר במקרים רבים פטור/ הוזלה בעמלת העסקה בהתאם למדינה בה שוהים. התהליך שקורה הוא שהעסקה המבוצעת בחו״ל במטבע המקומי מחייבת את חשבון המט״ח ישירות, וכך נוצר פטור בעמלה, או נמנעת קונברסיה (המרה של שני מטבעות). אם נבצע עסקה בכרטיס במדינה, בה המטבע המקומי הוא $, והכרטיס שלנו משויך לחשבון הדולרי, אז נהיה פטורים מעמלת-המרה; זה תקף גם לגבי שיוך הכרטיס למטבע ה- €, תוך שאנו מבצעים עסקה, אשר בית-העסק שלה במדינה שהמטבע המקומי שלה הוא €; במקרה שהמטבע המקומי שונה מ- € או $, אז במקרה שהכרטיס הוגדר לחיובים במטבע ה-$, ברירת-המחדל תהיה שהעסקה תבוצע במטבע הדולרי, כך שתהיה עמלה בגין עסקת המרה מהמטבע המקומי ל-$. אם הכרטיס לא ישוייך לחשבון הדולרי, אז או שתהיה קונברסיה — עמלת המרה כפולה בגין המרה של המטבע המקומי ל-$, ומ-$ לשקלים, או שתהיה עמלת המרה בהתאם למטבע החיוב ולתעריפון חברת כרטיסי-האשראי (ובתנאי שלמטבע קיים שער יציג באתר בנק ישראל). 
יש לקחת בחשבון שהחיוב במטבע-חוץ יקרה גם לולא תהיה יתרה מספקת בחשבון המט״ח, ועל-כן יש לוודא קיומה של יתרה מספקת. במקרה שמבצעים המרה ל-$ או ל-€ באופן יזום, אז כדאי לבחון את הדרכים שהבנק מאפשר בהן הנחה בעמלת ההמרה. למשל באתר/ באפליקציית הבנק עשויה להיות הנחה בהמרה. 
🔘 ברב המקרים חשבון המט״ח נפתח כברירת-מחדל, אך יש מקרים שיש לבקש לפתוח את החשבון היעודי בפעולה פשוטה, שלא מצריכה הגעה לסניף!
🔘 למקרה שצריך מזומן, ניתן למשוך $/€ מכספומט בארץ בעלות מופחתת/ פטורה מעמלת המרה (תלוי בבנק); אפשרות נוספת היא שלקוחות כל הבנקים יכולים להזמין מט״ח שימתין בנתב״ג בהתאם למועד הטיסה; כמו-כן ניתן למשוך מט״ח בעמדות בנתב״ג, אך אז העמלות גבוהות במיוחד, וזה כבר פחות כדאי. 
🔘 חשוב לוודא קיומה של מסגרת מספקת בכרטיס-האשראי. למשל יש לשים לב שבתי-מלון תופסים מסגרת ומשחררים אותה כיומיים לאחר סיום התשלום (יש להתעדכן במדיניות לאותה עת). כמו-כן כל פעולת מט״ח בחו״ל, לרבות משיכת-מזומן, תופסת מסגרת בכרטיס עד למועד החיוב בחשבון בפועל. 
🔘 מומלץ לעדכן את חברת-הכרטיסים בטלפון/ באפליקציה אודות ההיתכנות להשתמש בכרטיס, כך שמלכתחילה לא תהיה חסימה אפשרית על עסקות בכרטיס..
🔘 חברות-האשראי נוהגות להגביל את כמות משיכת המזומנים ע״פ תזמון מסוים בכל שעה עגולה, ולפעמים אף קיימות חסימות במקומות מסויימים המועדים לשינוי אקראי; מדיניות זו יכולה להשתנות מעת לעת, בהתאם לשיקולי-החברה. בחזרה לשאר הטיפים הבנקאיים בנושא מט״ח וסח״ח

בחזרה לעמוד הראשי של פינת הטיפ הבנקאי 

הצטרפו לקהילת הבנקאות היחידה בישראל

לוגו שאל בנקאי אפור_edited.png
bottom of page