top of page

סוגי-שערים בעסקות מט״ח
להאזנה לפרק הפודקאסט בנשא:

רכישת
קובץ השוואת עמלות ומדריך לבחירת-בנק

לעמוד הפודקאסט של בנקאביליטי | שאל בנקאי
לשאר הטיפים הבנקאיים בנושא מט״ח וסח״ח
לעמוד הראשי של פינת הטיפ הבנקאי

כיצד  נדע לפי איזה שער אנחנו מבצעים המרה במט״ח?
שער יציג הוא השער המתפרסם לציבור כשער בסיסי, והוא מהווה תשתית לשאר השערים: שער מכירה, קניה, ידוע, מיידי, בהזמנה..
לשם השוואה — כמו שיש את ריבית הפריים המתפרסמת כריבית בסיסית, וממנה גוזרים ריבית לאשראי, לפקדונות, בחוזים משפטיים וכו׳..
כאשר נעשית עסקה של מכירת הדולרים שלנו לשקלים, אז נקבל שער נמוך יותר מהשער היציג (הפער הזה מהווה רווח לבנק/ למי שקונה מאיתנו את הדולרים). 
שער מיידי הוא השער שנקבע לאותו רגע (משתנה בזמנים קצובים של חצי דקה/ דקה, בהתאם לקביעת-הבנק), כך שלא מאפשרים לבטל את עסקת ההמרה לאחר-מכן; יש מקרים חריגים בהם הבנק נאות לבטל עסקה המרה שבוצעה בשער מיידי, ואז העסקה עשויה להיות מלווה בנזקי-שער, אשר לפעמים הבנק נאלץ לספוג הפרשים אלו.
שער בהזמנה הוא שער משוער, ויקבע בד״כ לאחר השעה 16:00, גם אם העסקה נעשית בבוקר, וזאת בשל הפרשי-השעות בינינו לבין ארה״ב; זה משליך גם על שאר סוגי-המטבעות, ללא קשר למקורם.
שער ידוע רלוונטי לעסקות-המרה במזומן, ואפשר הוא השער הפחות משתלם מבין כל השערים, כמו שאר העלויות הכרוכות בעסקות מזומן. 
שער המחאות רלוונטי לעסקות-המרה בחשבון, והוא משתלם יותר משער מזומן.

אם נהיה מעוניינים בהטבתשער, אז נבקש מהבנק הטבה ב ׳פרומיל׳, כך שהמרווח בשער-העסקה יהיה לטובתנו. פרומיל =0.001=0.1%.
ככל שסכום ההמרה גבוה יותר, ההשפעה של כל פרומיל בהטבה משמעותית מאוד! אני לא אלאה אתכם בחישובים, הם פחות ידידותיים ובעיניי מפרכים, אבל כן אומר שלתחושתי, זה בכוונה... אפילו בנקאים נוהגים להתבלבל במהות של אופן חישוב ההטבה בשער, ואני לא רוצה לחטוא למטרה ולבלבל...
 

  • פרק 5 הוזלת עמלות ללא מיקוח ני״ע, מנהלי ועוד
  • פרק 5 — איך להוזיל עמלות ללא מיקוח, חלק ה׳, ני״ע
  • פרק 5 — איך להוזיל עמלות ללא מיקוח, חלק ה׳, ני״ע
bottom of page