top of page

סוגי-שערים בעסקות מט״ח

כיצד  נדע לפי איזה שער אנחנו עושים המרה במט״ח?

שער יציג הוא השער המתפרסם לציבור כשער בסיסי, והוא מהווה תשתית לשאר השערים: שער מכירה, קניה, ידוע, מיידי, בהזמנה..
לשם השוואה — כמו שיש את ריבית הפריים המתפרסמת כריבית בסיסית, וממנה גוזרים ריבית לאשראי, לפקדונות, בחוזים משפטיים וכו׳..
כאשר נעשית עסקה של מכירת הדולרים שלנו לשקלים, אז נקבל שער נמוך יותר מהשער היציג (הפער הזה מהווה רווח לבנק/ למי שקונה מאיתנו את הדולרים). 
שער מיידי הוא השער שנקבע לאותו רגע (משתנה בזמנים קצובים של חצי דקה/ דקה, בהתאם לקביעת-הבנק), כך שלא מאפשרים לבטל את עסקת ההמרה לאחר-מכן; יש מקרים חריגים בהם הבנק נאות לבטל עסקה המרה שבוצעה בשער מיידי, ואז העסקה עשויה להיות מלווה בנזקי-שער, אשר לפעמים הבנק נאלץ לספוג הפרשים אלו.
שער בהזמנה הוא שער משוער, ויקבע בד״כ לאחר השעה 16:00, גם אם העסקה נעשית בבוקר, וזאת בשל הפרשי-השעות בינינו לבין ארה״ב; זה משליך גם על שאר סוגי-המטבעות, ללא קשר למקורם.
שער ידוע רלוונטי לעסקות המרה במזומן, ואפשר הוא השער הפחות משתלם מבין כל השערים, כמו שאר העלויות הכרוכות בעסקות מזומן. 
שער המחאות רלוונטי לעסקות-המרה בחשבון, והוא משתלם יותר משער מזומן.

אם נהיה מעוניינים בהטבת שער, אז נבקש מהבנק הטבה ב ׳פרומיל׳, כך שהמרווח מהשער היציג יהיה לטובתנו. פרומיל =0.001=0.1%.
לדוגמא: אם יוצע לי שער מכירת דולר 3.5, אז במקרה של הטבת שני פרומיל אקבל שער דולר 3.502. ככל שסכום ההמרה גבוה יותר, ההשפעה של כל פרומיל בהטבה משמעותית מאוד!


לרכישת קובץ
טבלאות השוואה בין הבנקים
בחזרה לשאר הטיפים הבנקאיים בנושא מט״ח וסח״ח
בחזרה לעמוד הראשי של פינת הטיפ הבנקאי 

הצטרפו לקהילת הבנקאות היחידה בישראל

לוגו שאל בנקאי אפור_edited.png
bottom of page