top of page

איך תוכלו לחסוך עד אלפי-שקלים במיחזור הלוואה?

לרכישת קובץ השוואת עמלות ומדריך לבחירת בנק 
לעמוד הפודקאסט של בנקאביליטי | שאל בנקאי
לשאר הטיפים הבנקאיים בנושא עמלות
לעמוד הראשי של פינת הטיפ הבנקאי

(סיפור אמיתי..)
באחד המקרים בהם בניתי ללקוח שלי חליפת-אשראי, היה לו הצורך להגדיל הלוואה קיימת.
קרן ההלוואה הקיימת עמדה ע״ס 102 א׳ ₪, והוא היה צריך להגדיל ל-150 א׳ ₪, כלומר — הגדלה של 48 א׳ ₪.
במצב רגיל, כאשר לוקחים הלוואה חדשה בסך 150 א׳ ₪ באמצעות הסניף (לא באתר הבנק), סביר להניח שזה יהיה כרוך בדמי-טיפול מלאים (כל בנק לפי התעריף שלו); במקרה של הלקוח שלי נדרש ממנו לשלם 1% מסך כלל ההלוואה החדשה.
לאחר ששיתף אותי אודות הדרישה לגבות ממנו עמלה, הראיתי לו את התעריפון המופיע באתר הבנק שלו, המסביר שבמקרה של הגדלת אשראי קיים, ניתן לגבות דמי-טיפול
רק על ההפרש; משמע — במקרה של הלקוח שלי הוא היה צריך לשלם רק 480 ₪, ולא כפי שנדרש ממנו — 1,500 ₪. 
במילים אחרות, ובזכות המודעות שיש סייגים בתעריפון הבנק, הוא שמר בכיסו
1,020 ₪!!!

במסמך אשר כותרתו ״כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (עמלות) (תיקון), התשע״ב 2012, באתר של בנק ישראל​, בעמוד 7 עמודה שמאלית בטבלה, סעיף 3 (א) 2 ״שירותים נפוצים״, ״טיפול באשראי ובבטחונות״, תוכלו לקרוא את הדברים הבאים:
״אין לגבות את העמלה במקרה של חידוש האשראי, שלא כרוך בשינוי או הוספת בטחונות. במקרה של הגדלת האשראי — ניתן לגבות את העמלה על ההפרש בלבד.״  


נסכם את האפשרויות שלנו לחסוך בעמלת דמי-הטיפול:
☑️ ראשית חשוב מאוד לקרוא את התעריפון, המכיל מידע יקר מפז, כמו למשל העובדה שהבנקים פוטרים מעמלת דמי-טיפול עד סכום מסוים (בד״כ עד 100 א׳ ש״ח).
☑️ נקרא את נספח ההטבות באתר הבנק, אשר לנוחיותכם מפורסם גם בהודעות בקהילת שאל בנקאי (נגיש למי שחבר בקהילה). ברב המקרים הלוואות באתר/ באפליקציית-הבנק פטורות מעמלת עריכת-מסמכים (כי הן דיגיטליות).
☑️ במקרה שמתקיים הסכם בין הבנק לבין הארגון אליו לקוח משוייך, עשויות להיות הטבות יחודיות ומשמעותיות בדמי-הטיפול של ההלוואה הניתנת ע״פ תנאי-ההסכם.

חשוב להבהיר שבמקרה של צורך בהלוואה, כדאי לתכנן אותה ע״פ בניית חליפת-אשראי מסודרת, ולא כל הלוואה זולה היא בהכרח טובה.. העיקר שתהיה מודעות רחבה לאפשרויות להוזיל את המוצרים הבנקאיים שאנו צורכים.
עוד אציין שדברים יכולים להשתנות, כמו גם נהלים, מדיניות, תעריפונים וכד׳, והטיפ הזה נכתב בזמן בו התבססתי על מה שהיה כתוב בתעריפון, ואין לקחת את הדברים באופן גורף. יש לבדוק ולוודא כל מקרה לגופו. 

עמלות אתר בנק ישראל מיחזור הלוואה_edited

מקור: בנק ישראל

bottom of page