top of page

המשמעויות של המספרים בתנועות העו״ש

לרכישת קובץ השוואת עמלות ומדריך לבחירת-בנק
לעמוד הפודקאסט של בנקאביליטי | שאל בנקאי
לשאר הטיפים הבנקאיים בנושא התנהלות שוטפת​

לעמוד הראשי של פינת הטיפ הבנקאי


בתנועות החשבון שלנו ניתקל בכל מיני מספרים שעשויים לסייע לנו להבין יותר את מהות הפעולה:
🔘 אסמכתא — סוג של מספר מזהה בגין הפעולה. במקרה של חיוב שיק האסמכתא היא מספר השיק; במקרה של העברה האסמכתא היא מספר העסקה; במקרה של הרשאה זה יהיה מספר קוד המוסד (*בתמונה האסמכתא 706 היא קוד המוסד של חב׳ החשמל); במקרה של חיוב כרטיס זה יהיה 4 הספרות האחרונות של הכרטיס.
🔘 צרור — זיהוי מבצע הפעולה. למשל במשיכת בנקט הצרור יהיה מספר הבנק והסניף בו בוצעה פעולת המשיכה ללא קשר לסניף בו מתנהל החשבון; במקרה של חיוב הלוואה זה יהיה המספר הסידורי של ההלוואה.
🔘 סוג פעולה (סו״פ) — מספר של סוג פעולה יעיד אם מדובר בפעולת חיוב או בפעולת זיכוי. 
🔘 ערך — לפעמים פעולה מבוצעת בתאריך מסוים, אך תאריך הערך יהיה שונה. למשל אם הופקד שיק באפליקציה ביום שבת (לא יום עסקים), אז תאריך-הערך יהיה ביום עסקים למחרת (ראשון).
*בד״כ צרור וסו״פ יופיעו בתדפיס נייר, ולא במסכים הדיגיטליים.

 

עו״ש לטיפ על האסמכתאות.JPG
bottom of page