top of page

היערכות בנקאית לרילוקיישן (זמני)

לרכישת קובץ השוואת עמלות ומדריך לבחירת-בנק
לעמוד הפודקאסט של בנקאביליטי | שאל בנקאי
לשאר הטיפים הבנקאיים בנושא התנהלות שוטפת​
לעמוד הראשי של פינת הטיפ הבנקאי

לקראת מעבר למדינה אחרת ובמקרה שאתם מתכננים להותיר חשבון פעיל:

✈️ רצוי לדאוג שיהיה חשבון מט״ח פתוח, למקרה שיהיה צורך בהעברות/ בהמרות.
✈️ לדאוג שיהיו ברשותכם פרטי-קשר ישירים של לפחות שני בנקאים בסניף, לרבות אי-מייל וכמובן — מספר טלפון למוקד חו״ל.
✈️ לעדכן את הבנקאי/ת בסניף לגבי המעבר ומדינת-השהייה, למען אולי תהיה יותר התחשבות במקרה הצורך; במקביל לוודא שקיים במערכת אי-מייל תקין שלכם, למען יוכלו לתקשר עמכם ביתר קלות.
✈️ להחזיק כרטיס ראשי וכרטיס גיבוי, כאשר לפחות אחד הכרטיסים הוא בנקאי.
✈️ השיוך של הכרטיס הבנקאי לחשבון המט״ח עשוי לחסוך בעמלות רכישה ובעמלות משיכה בחו״ל. 
✈️ לוודא שהמסגרת בכרטיס מספיקה לפעילות השוטפת+ סכום של מרווח בטחון למקרה חירום.
✈️ יש לוודא מה מספר הטלפון של המוקד עבור השוהים בחו״ל. שעות-הפעילות שלו נרחבות הרבה יותר, לעומת אלו של הסניף.
✈️ במקרה של העברות מחו״ל לכיסוי-הוצאות, כדאי לסכם עם הבנקאי/ת הטבות בעמלות מט״ח; למשל הטבה בעמלת העברה נכנסת.
✈️ לוודא שאתם מצורפים לשירות פעולות והעברות לצד ג׳ באתר הבנק; יש פעולות שניתן לבצע רק באתר, ולא בישומון הבנק.
✈️ פעולות המרה בד״כ זולות יותר באתר/ באפליקציה. 
✈️ לוודא שקיימת הרשאה לפעולות במוקד הטלפוני+ קוד זיהוי קבוע/ זיהוי קולי. 
✈️ לבדוק אם יש חיובים עתידיים צפויים, ולוודא קיום יתרה מספקת.
✈️ במקרה של פיקדונות, לוודא שתחנות-היציאה נוחות לשם כיסוי חיובים בחשבון.
✈️ לבדוק שאין פקיעת-תוקף למוצרים בנקאיים, כמו מסגרת, או כרטיס, או פירעון הלוואת-בלון ועוד. זה יחסוך התעסקות או התמודדות ב״שלט רחוק״ עם הנושא.
✈️ למקרה שאתם מתבקשים לחתום על טופס חבות-מס, תוודאו שאתם חותמים על הצהרה תקינה.. טופס חבות-המס בגדול אומר שאתם מצהירים לאיזו רשות-מס של איזו מדינה אתם מדווחים, וזה עשוי לקבוע את הסטטוס של החשבון (תושב ישראלי או תושב-חוץ). קיימת חשיבות רבה להיוועץ באיש/ אשת-מקצוע המתאים/ה, מאחר שלהצהרה זו יש חשיבות רבה, והמהות יכולה להשליך על תוצאות הרות-גורל. 

bottom of page