top of page

כל המשפוחה באותו בנק = כח מיקוח גדול יותר! (רלוונטי גם לקבוצות אחרות)

לרכישת קובץ השוואת עמלות ומדריך לבחירת בנק 
לעמוד הפודקאסט של בנקאביליטי | שאל בנקאי
לשאר הטיפים הבנקאיים בנושא
עמלות
לעמוד הראשי של פינת הטיפ הבנקאי


כאשר בני-משפחה מנהלים את חשבונותיהם באותו בנק, ובדגש באותו סניף, הם סוג של ׳מכים שורש׳ בבנק, ופותחים לעצמם אפשרויות להטבות בנקאיות, מאחר שההסתכלות הבנקאית על אשכול משפחתי בבנק קצת שונה לעומת חשבון בודד (שלא מקושר לאף חשבון אחר); למה זה בעצם? ככל שלמשפחה יש יותר פעילות, וככל שכמות הלקוחות מאותה משפחה גדלה, כך נוצר חשש גדול יותר לסניף מנטישת הלקוחות במקרה שמשהו לא מסתדר עם אחד מבני-המשפחה, ולכן כוחה של משפחה המנהלת את פעילותה הבנקאית חזק יותר; ברגע שהבנק מעדכן במחשב את כל חשבונות המשפחה תחת אותו אשכול, אז הפעילות המשפחתית עשויה להוות ׳קונטרה׳ לבקשת הטבות מהבנק. זה יכול לבוא לידי ביטוי בכל מיני מובנים, כמו:
🔘 הנחות בפעילות העיקרית הבנקאית.
🔘 פטורים מעמלות מסוימות.
🔘 הטבות בריביות (בחסכונות ובאשראי).
🔘 העתקת הטבות יחודיות של מקבלי-משכורת על שאר בני-המשפחה.
🔘 אישורי-בקשות אשראי (משפחה מלוכדת בפעילותה מהווה סוג של יציבות).
כמובן שהגדרת המשפחה כאשכול, לא סותרת את חובת הסודיות הבנקאית כלפי הלקוחות, כך שהיוזמה לאחד את ההטבות לכלל בני-המשפחה, אמורה לבוא מהלקוחות (בני-המשפחה) עצמם. הבנק לא יכול לציין בפני אף לקוח שבן משפחה אחר שלו הוא גם לקוח הסניף..

bottom of page