top of page

#פינת_הטיפ_הבנקאיעמלות והטבות

6. להפחית ולבטל עמלות ללא מיקוח.png
5. מבצעים תקופתיים בבנק.png
3. הפחתה בעמלה במיחזור הלוואה.jpeg
1. כח מיקוח משפחתי.png
6. סקר בין בנקים — מאיפה מתחילים_.png
8. חשבון סטודנט.jpeg
 • עמלות חלק ב׳
 • עמלות חלק ב׳
 • עמלות חלק ב׳
 • עמלות חלק א׳
 • עמלות חלק א׳
 • עמלות חלק א׳

להאזנה לפרקי הפודקאסט בנושא עמלות

פטור/ הוזלה ללא מיקוח חלק א׳:

פטור/ הוזלה ללא מיקוח חלק ב׳:

פטור/ הוזלה ללא מיקוח חלק ג׳:

פטור/ הוזלה ללא מיקוח חלק ד׳:

פטור/ הוזלה ללא מיקוח חלק ה׳: 

 • עמלות חלק ג׳
 • עמלות חלק ג׳
 • עמלות חלק ג׳
 • עמלות חלק ה׳
 • עמלות חלק ה׳
 • עמלות חלק ה׳
 • עמלות חלק ד׳
 • עמלות חלק ד׳
 • עמלות חלק ד׳
bottom of page