top of page

העברת זה״ב — זיכויים והעברות בזמן אמת

⬅️ העברת זה״ב היא העברה שקלית, שמתבצעת באופן מיידי, ולא ניתן לבטלה.
⬆️ בד״כ העברה מסוג זה תבוצע במסגרת עסקת-רכישה/ מכירה של מוצר בעל חשיבות גבוהה, ובאמצעותה נעשה וידוא של קבלת הכספים, כמו בעסקות נדל״ן, רכב וכיו״ב, וזאת במטרה לחזק את הוודאות שהעסקה תצא לפועל.
↗️ במקרה שמדובר בהעברה בין בנקים שונים, קבלת הכספים תתבטא בד״כ לאחר כ-20 דקות בחשבון המוטב, ולא לאחר יום עסקים, כפי שקורה בהעברה רגילה.
↙️ כאשר סכום ההעברה עולה על 1 מליון ₪, אין אפשרות בחירה בין סוגי-ההעברות, וזוהי ההעברה היחידה שניתן לבצע בין בנקים.
↖️ הפרטים הנצרכים עבור העברה מסוג זה: שם המוטב באנגלית ומס׳ הזה״ב שלו (IBAN).
⬇️ מס׳ הזה״ב הוא מספר ארוך המכיל את קוד המדינה, הבנק, הסניף ואת מספר החשבון. זה אותו מספר המשמש אותנו בהעברות מט״ח במערכת ה- swift.
➡️ יש לשים לב שכל מס׳ זה״ב מקודד באופן אחר, גם אם ללקוח כמה חשבונות באותו סניף. רבים נוטים לחשוב שהתחלת המספר זהה, ומה שמשתנה זה הספרות האחרונות המותאמות למספר החשבון, אך לא כך הדבר, ויש לשים לב לשוני גם בקידוד ההתחלתי של מספר הזה״ב.
↘️ העלויות משתנות בין הבנקים, ובשנים האחרונות נעשתה הוזלה משמעותית לטובת הלקוחות.
↕️ כיום (בחלק מהבנקים) ניתן לבצע העברת זה״ב באמצעות האתר/ האפליקציה, כך שההעברה מבוצעת בו במקום, ללא המתנה לאישור בנקאי.


לשאר הטיפים הבנקאיים בנושא התנהלות שוטפת
לעמוד הראשי של פינת הטיפ הבנקאי 

הצטרפו לקהילת הבנקאות היחידה בישראל

לוגו שאל בנקאי אפור_edited.png
bottom of page