top of page

העברת זה״ב — זיכויים והעברות בזמן אמת

⬅️ העברת זה״ב היא העברה שקלית, שמתבצעת באופן מיידי, ולא ניתן לבטלה.
⬆️ בד״כ העברה מסוג זה תבוצע במסגרת עסקת-רכישה/ מכירה של מוצר בעל חשיבות גבוהה, ובאמצעותה נעשה וידוא של קבלת הכספים, כמו בעסקות נדל״ן, רכב וכיו״ב, וזאת במטרה לחזק את האמון בין שני הצדדים.
↗️ גם במקרה שמדובר בהעברה בין בנקים שונים, קבלת הכספים תתבטא בד״כ לאחר כ-20 דקות בחשבון המוטב, ולא לאחר יום עסקים, כפי שקורה בהעברה רגילה.
↙️ כאשר סכום ההעברה עולה על 1 מליון ₪, אין אפשרות בחירה בין סוגי-ההעברות, וזוהי ההעברה היחידה שניתן לבצע בין בנקים.
↖️ הפרטים הנצרכים עבור העברה זו: שם המוטב באנגלית ומס׳ הזה״ב שלו (IBAN).
⬇️ מס׳ הזה״ב הוא מספר ארוך המכיל את קוד המדינה, הבנק, הסניף ואת מספר החשבון. זה אותו מספר המשמש אותנו בהעברות מט״ח במערכת ה- swift.
➡️ יש לשים לב שכל מס׳ זה״ב מקודד באופן אחר, גם אם ללקוח כמה חשבונות באותו סניף.
↘️ העלויות משתנות בין הבנקים, והן גבוהות לעומת ביצוע העברה יומנית רגילה.
↕️ כיום ניתן לבצע העברת זה״ב באמצעות האתר/ האפליקציה באמצעות פיצ׳ר פניה לבנקאי.


בחזרה לשאר הטיפים הבנקאיים בנושא התנהלות שוטפת
בחזרה לעמוד הראשי של פינת הטיפ הבנקאי 

הצטרפו לקהילת הבנקאות היחידה בישראל

לוגו שאל בנקאי אפור_edited.png
bottom of page