top of page

שוכרים? משכירים? קראו טוב טוב, למען העסקה ביניכם תשביע את רצון שניכם..
להאזנה לפרק הפודקאסט בנושא שכירות: 


לרכישת קובץ השוואת עמלות ומדריך לבחירת-בנק
לעמוד הפודקאסט של בנקאביליטי | שאל בנקאי
לשאר הטיפים הבנקאיים בנושא התנהלות שוטפת​
לעמוד הראשי של פינת הטיפ הבנקאי

נעמוד על הנקודות החשובות, כדי להגן על חשבון-הבנק שלכם, גם השוכרים וגם המשכירים:

🏠 בכתיבת השיקים, על השוכר, בעל השיק, למלא את כל השדות באופן תקין, כדי להמעיט בחשיפה לרעה, למקרה שהשיק ילך לאיבוד; רצוי שהשיק יהיה לא עביר (״למוטב בלבד״). תוקפו של שיק ברמה הבנקאית הוא חצי שנה מהמועד הנקוב בו (ברמה המשפטית תוקפו של שיק הוא 7 שנים). ברגע שהמשכיר יחליט להפקיד את קבוצת השיקים הדחויים, רצוי שיבקש הנחה על הפקדתם, מאחר שהוא הנושא בעלות מול הבנק שלו, ולא השוכר.
חשוב מאוד לפרט את השיקים בנספח לחוזה, כך שיהווה מעין קבלה עבור השוכר. 
🏠 במסגרת החוזה, ברב המקרים ידרוש המשכיר בטוחה מאת השוכר. הבטוחה היא מה שמבטיח עבור המשכיר את העמידה בתנאי-החוזה.  
🏠 כאשר נותנים שיק בטחון/ ערבות בנקאית/ שטר חוב, יש לוודא שמקבלים זאת בחזרה בתום ההתקשרות. כדאי לעגן את הנושא בסעיף בחוזה.  
🏠 מבחינת הבנק, שיק לבטחון הוא שיק רגיל לכל דבר, ולא חלות עליו בדיקות חריגות. בעבר נהגו להתקשר ללקוח כדי שיאשרר את החיוב של שיק-הבטחון, אך זה כבר לא קיים, בהתאם לדיני-השיק בהוראות נב״ת (ניהול בנקאי תקין). מאוד חשוב לא לתת שיק פתוח. במקרה הצורך והרצון של המשכיר לוודא שהשוכר יעמוד בהתחייבויותיו כלפי הרשויות השונות, אפשרי פשוט לתת שני שיקים לכל רשות (חברת-החשמל, תאגיד המים, הרשות המקומית), כך הששיק אחד יהיה למועד חתימת החוזה, ותוקפו יהא לחצי השנה מהמועד הנקוב בו, והמועד הנקוב בשיק השני יחל בעוד חצי שנה ממועד החתימה על החוזה, כך שגם הוא יהיה תקף לחצי השנה הנותרת בשכירות.. כמובן שיש לקבל את השיקים בסיום השכירות, מאחר שמבחינה משפטית יש להם תוקף ל-7 שנים. גם כאן, יש לציין את מספרי-השיקים ושאר פרטיהם בנספח בחוזה, כך שיהווה מעין קבלה.
🏠 ערבות-בנקאית תחולט (תשולם) למוטב ע״פ דרישתו, ללא התערבות/ שיקול-דעת הבנק, אלא אם הנערב (בעל-החשבון החייב) ימציא צו מניעה מבימ״ש תוך מספר ימים בהתאם לנקוב בערבות (בד״כ 7 ימים). 
ערבות בנקאית נחשבת לבטוחה היקרה ביותר עבור השוכר לעומת שאר הבטוחות, אך עשויה להיות הכי נכונה לשני הצדדים בעסקת שכירות. כמו-כן זו הבטוחה היחידה שהבנק ידרוש לשעבד כנגדה ביטחון כספי נזיל, בשל האפשרות לחלט אותה לאלתר. ניתן לקרוא בהרחבה על ערבות בטיפ הבנקאי ״ערבות בנקאית״.
🏠 שיק בנקאי לעתים משמש כבטוחה בחוזה שכירות, אך חשוב לדעת שדינו כמזומן; הנפקת שיק בנקאי מצריכה חיוב מיידי של החשבון בסכום השיק (בנוסף לעמלה), ותוקפו של השיק הבנקאי ברמה המשפטית הוא עד 7 שנים, אך ברמה הבנקאית כנראה משתנה בין הבנקים (לא קיבלתי תשובה אחידה בכל פניותיי לבנקים השונים, וטרם קיבלתי מענה מאז פניותיי בכתב). במקרה ששיק בנקאי הולך לאיבוד, יש לפנות לסניף המנפיק ולהתריע, אך זה יצריך תהליך מאוד מורכב ובירוקרטי, ואין הבטחה כלל שהסכום בגינו יוחזר (כל מקרה נבדק לגופו). ניתן לקרוא על שיק בנקאי בטיפ הבנקאי ״אימות תקינות שיק בנקאי״.
🏠 שטר-חוב הוא סוג של בטוחה עדיפה יותר לשוכר/ת מאשר למשכיר/ה; עלותו נמוכה הרבה יותר לעומת ערבות בנקאית, מימושו מצריך מהמשכיר תהליך ארוך יותר, ולכן בעלי-דירות דורשים בבטוחה זו תנאים נוקשים יותר, כמו החתמת ערבים ובחינתם, סכום גבוה יותר, ולפעמים השטר מהווה תוספת לבטוחה אחרת, ופחות משמש כבטוחה עיקרית. כיום ניתן לנסח שטר כחלק מחוזה (נספח), בניגוד לימים עברו, בהם ניתן היה להנפיק שטר-חוב רק בדואר.
🏠 יש מקרים בהם בעלי-הדירות דורשים פיקדון כספי בסכום מסוים בחשבונם (באמצעות העברה בנקאית ישירה/ מזומן). זו אמנם בטוחה ללא עלות, אך כאן נדרש להבין שהכסף הופך להיות ע״ש המשכיר ובחשבונו, ומבחינת הבנק לא רלוונטי שקיים חוזה, כך שכל הבטחה שהכסף יוחזר תלויה בשני הצדדים לעסקה בלבד (למשל במקרה של עיקול על המשכיר, הפיקדון חשוף). במקרה של פיקדון כבטוחה, הגיוני שהסכום יהיה מינימלי, ולא עד פי 3 כמו הבטוחות האחרות, וזאת בשל זמינותו המיידית עבור המשכיר.
🏠 במקרה שהקמתם הרשאות על שמכם עבור המוסדות השונים, אל תשכחו בסיום החוזה לבטלן גם במוסדות וגם בחשבון הבנק; כל עוד ההרשאה קיימת בחשבון, משמעות הדבר היא שאותו מוסד רשאי לחייב את החשבון. ניתן מלכתחילה להגדיר/ לעדכן את מועד פקיעת-תוקף ההרשאה בחשבון ואת הסכום המקסימלי לחיוב. כמו-כן, יש מוסדות ששולחים את החיוב בעיכוב של יותר מחודש, ועל-כן כדאי מאוד לוודא עם הרשות את מועד ביטול ההרשאה, למען לא יירשם חוב על שם השוכר.. 

  • פרק 17 דירה להשכיר
  • פרק 17 דירה להשכיר
  • פרק 17 דירה להשכיר
bottom of page