top of page

האם מותר לנו להחזיק/ לנהל בחשבון כסף לא שלנו? (הצהרת-נהנים)
 
לרכישת קובץ השוואת עמלות ומדריך לבחירת-בנק
לעמוד הפודקאסט של בנקאביליטי | שאל בנקאי
לשאר הטיפים הבנקאיים בנושא רגולציה בנקאית
לעמוד הראשי של פינת הטיפ הבנקאי

במעמד פתיחת-החשבון אנחנו חותמים על הצהרה שנקראת ״הצהרת-נהנים״
במסמך יש כמה אפשרויות לסימון, כאשר השכיחה בהן היא שבעל-החשבון מנהל את הפעילות לשם זכויותיו וחובותיו בלבד, או במילים אחרות — לא מתנהלת פעילות בנקאית עבור אף-אחד אחר ״זולת בעלי-החשבון״.

קיימות אפשרויות נוספות עבור מקרים בהם הכספים מתנהלים אחר, למשל עבור קהילה, או עבור נהנה בחשבון נאמנות או בניהול עיזבון עבור יורשים ועוד.

הסיבה שיש להצהיר שהחשבון מנוהל עבור בעל-החשבון בלבד, היא מכורח חוק איסור הלבנת-הון.
אני נתקלת לא מעט במקרים בהם אנשים מפקידים את כספיהם בחשבון של קרובי-משפחה/ חברים, ותהא הסיבה אשר תהא (גם אם בתום-לב), יש לזה השלכות לא רק מבחינה משפטית, אלא גם מבחינת רשות-המס, אשר רואה זאת בחומרה ועשויה לנקוט בצעדים נוקשים כלפי זה שלא מצהיר על קיומם של הכספים, וכלפי זה ששמר את הכספים עבורו.

bottom of page