top of page

האם מותר לנו להחזיק בחשבון כסף לא שלנו? (הצהרת נהנים)
 

במעמד פתיחת-החשבון אנחנו חותמים על הצהרה שנקראת ״הצהרת-נהנים״
במסמך יש כמה אפשרויות לסימון, כאשר השכיחה בהן היא שבעל החשבון מנהל את הפעילות לשם זכויותיו וחובותיו בלבד, או במילים אחרות — לא מתנהלת פעילות בנקאית עבור אף-אחד אחר ״זולת בעלי-החשבון״.

קיימות אפשרויות נוספות עבור מקרים בהם הכספים מתנהלים אחר, למשל עבור קהילה, או עבור נהנה בחשבון נאמנות או בניהול עיזבון עבור יורשים ועוד.

הסיבה שיש להצהיר שהחשבון מנוהל עבור בעל החשבון בלבד, היא מכורח חוק איסור הלבנת-הון.
אני נתקלת לא מעט במקרים בהם אנשים מפקידים את כספיהם בחשבון של קרובי-משפחה/ חברים, ותהא הסיבה אשר תהא (גם אם בתום-לב), יש לזה השלכות לא רק מבחינה משפטית, אלא גם מבחינת רשות-המס, אשר רואה זאת בחומרה ועשויה לנקוט בצעדים נוקשים כלפי זה שלא מצהיר על קיומם של הכספים, וכלפי זה ששמר את הכספים עבורו.בחזרה לשאר הטיפים הבנקאיים בנושא רגולציה בנקאית
בחזרה לעמוד הראשי של פינת הטיפ הבנקאי

הצטרפו לקהילת הבנקאות היחידה בישראל

לוגו שאל בנקאי אפור_edited.png
bottom of page