top of page

חשבון סטודנט

💻 סטודנטים נחשבים לקבוצת אוכלוסיה גדולה ופוטנציאלית לבנקים, בשל העובדה שלאחר סיום לימודיהם, הם עשויים לעבוד במקום עבודה מסודר, ולקבל משכורת קבועה, וזה בעיני הבנק מעיד על יציבות הלקוח; משכך, קיימים תנאי-ניהול חשבון לסטודנטים הפוטרים מעמלות עו״ש. במילים אחרות — הבנקים מוכנים להשקיע בסטודנטים היום, במטרה להרוויח מפעילותם מחר. 
💻 על-מנת שחשבון יוגדר במועדון סטודנט, על הלקוח להציג או תעודת-סטודנט בתוקף או אישור לימודים לתואר במוסד לימודים מוכר.
💻 בכל בנק ניתן להגדיר חשבון אחד בלבד במועדון סטודנט. 
💻 הגדרת מועדון הסטודנט כפופה לגיל מסוים של הלקוח, ותיפקע או בגיל שקבע הבנק, או בהתאם למועד פקיעת תוקף תעודת-הסטודנט — המוקדם מבין השניים.
💻 הטבות לסטודנטים קיימות באפיקים נוספים כמו: ריביות על הלוואות יעודיות/ מסגרות עו״ש, החזקת-כרטיס אשראי, פעולות במט״ח ועוד. 
💻 חלק ממוסדות הלימוד מקיימים הסכמים מיוחדים עם הבנקים להטבות נוספות (יש כפל מבצעים).
💻 לא כל הבנקים מעניקים פטור בחשבון המוגדר סטודנט.
💻 יש בנקים שמעניקים הטבות נוספות עבור סטודנטים מקבלי משכורת.
💻 ניתן למשוך כספים מפיקדון חיילים משוחררים (חיימ״ש) לטובת לימודים במוסדות המוכרים ע״י משהב״ט, ובהתאם להמצאת מסמכים רלוונטיים. בחזרה לשאר הטיפים הבנקאיים בנושא עמלות והטבות

בחזרה לעמוד הראשי של פינת הטיפ הבנקאי 

הצטרפו לקהילת הבנקאות היחידה בישראל

לוגו שאל בנקאי אפור_edited.png
bottom of page